Quảng Trị: Đôn đốc giải ngân đầu tư công

Minh Tân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- 3 tháng đầu năm 2023, Quảng Trị là một trong những địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công dưới mức trung bình của cả nước.

Quảng Trị là một trong những địa phương có tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công 3 tháng đầu năm 2023 dưới mức trung bình của cả nước.
Quảng Trị là một trong những địa phương có tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công 3 tháng đầu năm 2023 dưới mức trung bình của cả nước.

Theo thống kê của Bộ Tài chính, tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước lũy kế 2 tháng, ước thực hiện 3 tháng kế hoạch năm 2023 thì Quảng Trị là một trong những địa phương có tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công 3 tháng đầu năm dưới mức trung bình của cả nước.

Theo đó, năm 2023, kế hoạch vốn năm 2023 tỉnh Quảng Trị được giao là hơn 3.089 tỷ đồng, ước giải ngân đến hết 31/3/2023 là gần 175,5 tỷ đồng, đạt 5,68% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong khi đó, mức trung bình của cả nước đạt 10,35% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Trước tình hình trên, Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Trị vừa có công văn gửi các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn về việc đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Trong đó, yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 01/NQ-CP và Chỉ thị số 08 CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 01/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Đồng thời, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, phát huy vai trò của người đứng đầu, chỉ đạo, đôn, kiểm tra… xem kết quả giải ngân là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của tổ chức, cá nhân liên quan. Phát hiện, xử lý nhanh, kịp thời, hiệu quả các khó khăn, vướng mắc, tập trung giải quyết, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, mang lại hiệu quả, tác động rõ rệt.

Các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư của các dự án khởi công mới năm 2023 theo quy định để sớm triển khai thi công, giải ngân kế hoạch vốn được giao, nghiêm cấm việc phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Trị đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch tiến độ thực hiện công tác giải ngân chi tiết cho từng dự án. Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao theo đúng quy định.

Cùng với đó, lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực thi công, đấu thầu đúng quy định pháp luật; thường xuyên kiểm tra hiện trường, đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện; bám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án, từng hạng mục.

Đồng thời, có chế tài xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật các tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Bên cạnh đó, tay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, phiền hà, kiên quyết xử lý các hàng vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công.

Người đứng đầu các Sở, ban, ngành và địa phương chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh nếu tỉ lệ giải ngân của đơn vị, địa phương ảnh hưởng đến kết quả giải ngân chung của tỉnh.