Quận Hà Đông: Chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính

Thời Nguyễn
Chia sẻ

Kinhtedothi - Năm 2022, đánh dấu bước chuyển biến đáng kể trong công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn Hà Đông.

Giải quyết TTHC tại bộ phận Một cửa của phường Dương Nội. Ảnh: Thời Nguyễn
Giải quyết TTHC tại bộ phận Một cửa của phường Dương Nội. Ảnh: Thời Nguyễn

Nâng cao chất lượng cán bộ

Xác định công tác cán bộ là mấu chốt để giải quyết các công việc, trong đó có CCHC, ngay từ đầu năm quận Hà Đông đã xây dựng 10 kế hoạch và triển khai theo từng lĩnh vực chuyên môn và nhiệm vụ đề ra trong năn 2022 như: Kiểm tra công vụ; CCHC Nhà nước; kiểm tra công tác CCHC Nhà nước; tổ chức thực hiện các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức; chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2022...

Quận đã tổ chức 5 hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy, 2 Hội nghị giao ban UBND quận để rà soát, đánh giá các nhiệm vụ, nội dung công việc CCHC, xác định nội dung đạt điểm và những nội dung bị trừ điểm tại kết quả chỉ số PAR INDEX và SIPAS năm 2021 do TP công bố. Từ đó, quận đưa ra giải pháp khắc phục hạn chế.

Quận đã tổ chức 2 lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về công tác CCHC, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông cho 297 lượt học viên là lãnh đạo, công chức ở các bộ phận như tham mưu công tác CCHC, trực tiếp giải quyết TTHC, Một cửa thuộc các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND các phường. Nội dung tập huấn tập trung vào công tác CCHC; kiểm soát và giải quyết TTHC, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC.

Bà Đỗ Thị Minh Loan, Trưởng Phòng LĐTB&XH quận Hà Đông, cho biết: “Trong năm 2022, chúng tôi được nghiên cứu, học tập 13 chuyên đề. Việc tập huấn nội dung nghiệp vụ CCHC rất thiết thực đối với chúng tôi trong thời điểm chuyển đổi số như hiện nay. Phòng tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và khả năng sử dụng công nghệ thông tin cho cán bộ trong việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ TTHC đối với người dân, đảm bảo đúng quy định, kịp thời, hiệu quả”.

 
 

Toàn quận đã tiếp nhận 90.507 hồ sơ, trong đó có 27.963 hồ sơ trực tuyến, bằng 30,9%. 100% hồ sơ giải quyết đúng, trước hạn. Trong đó, cấp quận có 16.277 hồ sơ. Cấp phường có 74.230 hồ sơ.

Nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Để nâng cao chất lượng phục vụ người dân trong CCHC, quận Hà Đông đã tổ chức Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC và giải quyết TTHC 6 tháng đầu năm 2022. Nội dung đối thoại tập trung vào giải quyết các TTHC liên quan đến thực hiện Đề án 06 của Chính phủ “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” và “Triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia”. Quận xác định 22 nhiệm vụ trong cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC và 20 nhiệm vụ trong cải thiện, nâng cao chỉ số hài lòng.

Quận đã đề ra 7 nhóm nhiệm vụ chính, với 40 nhiệm vụ cụ thể, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường tập trung thực hiện, phân công trách nhiệm, quy định mối quan hệ phối hợp của các cơ quan, đơn vị nhằm đảm bảo cho việc quản lý, điều hành công tác CCHC thống nhất, đồng bộ, phù hợp điều kiện thực tế. Đi đôi với đó, quận thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính bằng việc tăng cường công tác kiểm tra như: Kiểm tra công vụ, CCHC, kiểm soát TTHC, thực hiện Quy tắc ứng xử năm 2022. Quận đã kiểm tra công vụ 17 lượt đối với 17/17 UBND phường trực thuộc; kiểm tra và tái kiểm tra đột xuất CCHC 8 lượt đối với 7 phường. Các đơn vị không được kiểm tra trực tiếp, tự kiểm tra và báo cáo kết quả định kỳ về cơ quan thường trực để theo dõi.

“Tới đây, quận Hà Đông giao cho Phòng Nội vụ rà soát lại quy trình giải quyết TTHC theo quy trình mới. Những quy trình nào còn hiệu lực và quy trình nào không còn hiệu lực thì xóa bỏ niêm yết, xây dựng lại, nhằm rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, từng khâu tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Đi đôi với đó, quận đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân biết được công tác CCHC trên địa bàn và thực hiện Quy tắc ứng xử của công chức với người dân tại bộ phận Một cửa”. Đó là ý kiến của Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông Phạm Thị Hòa.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần