Quốc Oai tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8

Phương Nga
Chia sẻ

Kinhtedothi - Sáng 20/10, Huyện ủy Quốc Oai tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Báo cáo tại hội nghị, Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quốc Oai Nguyễn Đỗ Tùng cho biết, để triển khai Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, huyện Quốc Oai đã tổ chức quán triệt, lãnh đạo thực hiện nghiêm túc và toàn diện trên tất cả lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Sau 10 năm triển khai, nhận thức của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới có sự chuyển biến tiến bộ. Chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang được nâng lên. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững chắc; xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững mạnh; nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng; sớm phát hiện, xử lý kịp thời những vụ việc phức tạp, nổi cộm phát sinh, những vấn đề bất cập không để các thế lực thù địch lợi dụng, kích động, gây mất ổn định.

Huyện ủy Quốc Oai khen thưởng cho 45 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) 
Huyện ủy Quốc Oai khen thưởng cho 45 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) 

Bên cạnh đó, tình hình kinh tế địa phương phát triển tương đối toàn diện và đồng bộ; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng an ninh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, 20/20 xã trên địa bàn đã chuẩn nông thôn mới, có 1 xã đạt danh hiệu Nông thôn mới nâng cao, các xã đang nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Mặt khác, công tác phối hợp giữa lực lượng quân sự và lực lượng công an của huyện luôn được tăng cường và đi vào chiều sâu; các cấp ủy, chính quyền kịp thời xử lý những vụ việc không để bị động bất ngờ, hằng năm đều đạt 100% chỉ tiêu giao quân. Chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, thực sự là lực lượng nòng cốt trong hoạt động giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Quốc Oai Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh, công tác quốc phòng - an ninh của huyện luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm. Huyện ủy đã ban hành và tổ chức thực hiện 2 Chương trình trọng tâm của Thành ủy khóa XVI, XVII về quốc phòng, an ninh; hằng năm đều ban hành các chỉ thị, nghị quyết để lãnh đạo thực hiện. Các cấp, các ngành, địa phương trong toàn huyện đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm, bằng chương trình hành động, kế hoạch gắn với những chỉ tiêu, giải pháp cụ thể phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn địa phương.

Để tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", Bí thư Huyện ủy Quốc Oai Nguyễn Văn Thọ chỉ đạo các cấp ủy Đảng cần tập trung quán triệt đầy đủ quan điểm Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục đến mọi tầng lớp Nhân dân; nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cách mạng.

Bên cạnh đó, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, gắn phát triển kinh tế với việc giải quyết các vấn đề xã hội ở địa phương. Song song, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của các lực lượng vũ trang Nhân dân; nhất là chất lượng về chính trị. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong huyện, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Nhân dịp này, Huyện ủy Quốc Oai đã tặng giấy khen cho 15 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.