Quốc Oai: Việc học và làm theo Bác đã trở thành nề nếp

Phương Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 23/3, Huyện ủy Quốc Oai tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 18-KH/TU của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 Toàn cảnh buổi sơ kết
Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Quốc Oai đã tổ chức quán triệt nội dung chỉ thị của trung ương, kế hoạch chỉ thị đến toàn thể cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân. Trên cơ sở kế hoạch và những văn bản hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện ủy, 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của huyện đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện; ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Trong triển khai thực hiện có nhiều sáng tạo, đổi mới, đưa nội dung chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm vào sinh hoạt chuyên đề tại các đảng ủy, chi bộ, chi hội, chi đoàn tỏng các tháng và tổng kết cuối năm.
Hàng năm Huyện ủy Quốc Oai thực hiện nghiêm túc chất lượng các nội dung học tập chuyên đề theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Mỗi đợt học tập chuyên đề, Huyện ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch, thời gian tổ chức các lớp học. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú đã triển khai các chuyên đề đến đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân nghiêm túc, chất lượng.
Với những cách làm trên, 5 năm qua, trên địa bàn huyện ngày càng nhân lên nhiều mô hình hay, việc làm tốt, những tấm gương cán bộ, đảng viên, quần chúng tiêu biểu, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của huyện.
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện đã trở thành việc làm nề nếp, thường xuyên; tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện. Góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị.
 Huyện Quốc Oai tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT/TW của Bộ Chính trị
Từ việc nắm vững các nội dung chuyên đề học tập hàng năm, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều địa phương, đơn vị đã xác định nội dung mang tính đột phá gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Quốc Oai Nguyễn Văn Thọ cho biết, học Bác là việc học cả đời, do đó, trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; trước hết là của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên. Chú trọng phát hiện, tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện.