Quy định mới liên kết đào tạo với nước ngoài có lợi hơn cho người học?

Oanh Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Bộ GD&ĐT quy định cơ sở đào tạo Việt Nam và nước ngoài liên kết đào tạo theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến phải đảm bảo thời lượng giảng dạy trực tuyến không quá 30%.

Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư 38/2020/TT-BGDĐT Quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học (ĐH), thạc sĩ (ThS), tiến sĩ (TS) theo hình thức trực tuyến và hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Từ ngày 20/11/2020, cơ sở đào tạo Việt Nam và cơ sở giáo dục ĐH nước ngoài thực hiện chương trình liên kết đào tạo theo hình thức trực tuyến hoặc hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến theo các quy định tại Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 27 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 6/6/2019 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và các quy định tại Thông tư này.
Cơ sở đào tạo Việt Nam và cơ sở giáo dục đào tạo ĐH nước ngoài thực hiện chương trình liên kết đào tạo theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến bảo đảm thời lượng giảng dạy trực tuyến không quá 30% tổng thời lượng giảng dạy của chương trình.
 Tân sinh viên làm thủ tục xác nhận nhập học vào trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020.
Việc thực hiện chương trình liên kết đào tạo tại phân hiệu phải đảm bảo đúng quy trình, thẩm quyền và các điều kiện như đối với chương trình liên kết đào tạo tại trụ sở chính.
Chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục ĐH nước ngoài đang thực hiện tại trụ sở chính đã được kiểm định chất lượng giáo dục và văn bằng được cơ quan quản lý có thẩm quyền về giáo dục của nước đó công nhận.
Đối với chương trình liên kết đào tạo trình độ ĐH, Bộ GD&ĐT quy định: Chương trình đào tạo tại trụ sở chính của cơ sở giáo dục ĐH nước ngoài và chương trình đào tạo của cơ sở đào tạo Việt Nam đang được triển khai theo hình thức trực tuyến ở cùng ngành hoặc ngành gần dự định liên kết đào tạo và đều có người tốt nghiệp.
Với chương trình liên kết đào tạo trình độ ThS hoặc TS, Thông tư 38 nêu rõ: Chương trình đào tạo tại trụ sở chính của cơ sở giáo dục ĐH nước ngoài và chương trình đào tạo của cơ sở đào tạo Việt Nam đang được triển khai theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với thời lượng giảng dạy trực tuyến đạt từ 20% tổng thời lượng giảng dạy của chương trình trở lên ở cùng ngành hoặc ngành gần, cùng trình độ dự định liên kết đào tạo và đều có người tốt nghiệp.
Chương trình liên kết đào tạo trình độ ThS, TS có thời lượng giảng dạy theo phương thức trực tuyến tối đa 30% tổng thời lượng giảng dạy của chương trình liên kết đào tạo.
Đối với chương trình đào tạo do hai bên cùng xây dựng được thực hiện một trong hai trường hợp. Trường hợp cấp văn bằng của cơ sở giáo dục ĐH nước ngoài, chương trình đào tạo phải đảm bảo thực hiện theo quay định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo của nước ngoài. Và phải giữ được những nội dung cốt lõi của chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục ĐH nước ngoài.
Trường hợp cấp văn bằng của cả cơ sở giáo dục nước ngoài và của cơ sở đào tạo Việt Nam, chương trình đào tạo phải đảm bảo thực hiện theo quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo của nước ngoài và của Việt Nam. Và, phải giữ những nội dung cốt lõi của chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục ĐH nước ngoài.