Quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội

Chia sẻ Zalo

KTĐT - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND, quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội.

Theo đó, mức chuẩn để xác định là 350.000 đồng, hệ số 1. Mức chuẩn trợ cấp này được thực hiện kể từ ngày 1/8/2011. Khi Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu thì mức chuẩn để xác định mức trợ cấp xã hội hàng tháng được điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng. Thành phố cũng quy định cụ thể hệ số để xác định mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với từng nhóm đối tượng bảo trợ xã hội.