Quy định phân cấp mới: Địa phương được “quyết” nhiều hơn

Trần Hà
Chia sẻ Zalo

Sau khi HĐND TP Hà Nội ban hành Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND, UBND TP vừa có Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND, quy định về phân cấp quản lý Nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội (KT - XH) trên địa bàn TP.

Trong đó, TP quy định rất chi tiết nguyên tắc và các lĩnh vực phân cấp.
Phát huy cao tính sáng tạo của cơ sở
Theo quy định này, việc phân cấp được TP xác định phải đúng quy định pháp luật hiện hành, quy định tại Khoản 2 Điều 11 và Khoản 1 Điều 13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015. Đảm bảo tính đồng bộ, tính hệ thống, tính liên tục, không trùng, không sót trong thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quản lý Nhà nước.
Trên nguyên tắc cấp nào làm thuận lợi, kịp thời hơn thì giao cho cấp đó nhằm phục vụ tốt nhất đời sống dân sinh và phát triển KT - XH trên địa bàn; bảo đảm công khai, minh bạch, theo quy định phân cấp quản lý trong giai đoạn mới này của TP, các địa phương được “quyết” nhiều vấn đề hơn. TP khẳng định: Trách nhiệm, quyền hạn của cấp chính quyền nào thì cấp đó phải làm. Đảm bảo nguyên tắc phù hợp với cơ chế chung về phân định thẩm quyền cho các cấp chính quyền theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, trừ những lĩnh vực có tính liên kết hệ thống và tính đặc thù TP cần thống nhất quản lý.
Cùng với đó, tạo điều kiện tối đa cho cấp huyện phát huy cao nhất tính sáng tạo, linh hoạt, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp; đảm bảo phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa ngành với ngành và giữa ngành với cấp trong quản lý theo ngành, lĩnh vực và quản lý theo địa bàn. Phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn cho cấp huyện quản lý về hạ tầng, kinh tế, xã hội trên địa bàn, đồng thời với việc đảm bảo các nguồn lực và điều kiện cần thiết để cấp huyện thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảm bảo tính công khai, minh bạch, bình đẳng, gắn quyền hạn với trách nhiệm giải quyết công việc và cải cách hành chính trong các lĩnh vực được phân cấp; gắn với trách nhiệm giải trình của các cấp chính quyền địa phương. Gắn phân cấp quản lý với tăng cường kiểm tra, giám sát và hướng dẫn thực hiện sau phân cấp từ phía TP.
Rõ trách nhiệm trong 3 giai đoạn
Việc phân cấp quản lý giai đoạn mới của TP được thực hiện trong các lĩnh vực gồm: Đường bộ; chiếu sáng công cộng; công viên, vườn hoa cây xanh, thảm cỏ; thoát nước đô thị và xử lý nước thải; môi trường; bến bãi đỗ xe, vận tải hành khách; cấp nước sạch; thủy lợi; đê điều; rừng; thông tin - truyền thông; GD&ĐT, dạy nghề; VH -TT, du lịch; y tế và công tác phục vụ tang lễ. Để bảo đảm sự rõ ràng, cụ thể, dễ thực hiện khi triển khai thực hiện, việc phân cấp trong từng lĩnh vực, đặc biệt đối với cấp huyện, quy định mới chia rõ thành 3 loại hình quản lý khác nhau: Đầu tư, quản lý sau đầu tư, quản lý các nội dung khác có liên quan.
Theo quy định phân cấp quản lý trong giai đoạn mới này của TP, các địa phương được “quyết” nhiều vấn đề hơn. Như trong quản lý đường bộ, TP đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp đồng bộ hệ thống đường cao tốc, đường quốc lộ do T.Ư bàn giao về TP quản lý, đường tỉnh lộ, vành đai…; đồng thời quản lý bảo trì sau đầu tư các tuyến đường này, các tuyến đường phố trong 12 quận nội thành… Nhưng riêng về quản lý hè đường, TP không quản hè, mà giao cấp huyện quản lý toàn bộ hè trên địa bàn. Trong quản lý chiếu sáng, TP quản lý toàn bộ hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn 12 quận, các thị trấn thuộc các huyện, các phường thuộc thị xã Sơn Tây; cấp huyện đầu tư và quản lý hệ thống chiếu sáng tại các tuyến đường do cấp huyện đầu tư… TP cũng chỉ quản lý, duy trì VSMT trên các đường cao tốc do TP quản lý, còn lại giao cấp huyện quản lý, duy trì VSMT trong toàn bộ phạm vi địa giới hành chính. Cấp huyện (trừ 4 quận nội đô) được phân cấp quản lý một số bãi đỗ xe tập trung gắn với các tuyến đường do cấp huyện quản lý đầu tư…
Để đưa Quy định phân cấp mới vào triển khai từ 1/1/2017, UBND TP đã yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện rà soát, lập danh mục các công trình do TP quản lý, cấp quận, huyện quản lý ở tất cả các lĩnh vực. Sau khi rà soát, căn cứ trên danh mục được TP phê duyệt, các đơn vị sẽ tiến hành bàn giao, tiếp nhận công trình trong từng lĩnh vực theo phân cấp mới. Việc bàn giao được thực hiện từ ngày 1 - 31/1/2017.
TP cũng quy định rõ, trong khoảng thời gian chờ bàn giao, các đơn vị quản lý công trình có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với đơn vị tiếp nhận để xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm công tác quản lý không bị gián đoạn.