Quy định về chế độ và quản lý học sinh giáo dưỡng

Chia sẻ

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Nghị định số 81/2011/NĐ-CP quy định chế độ ăn, mặc, chăm sóc và quản lý học sinh trường giáo dưỡng.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2011.

Nghị định quy định cụ thể chế độ ăn, mặc, chăm sóc y tế; chế độ sinh hoạt, học tập; chế độ thăm gặp người thân; nhận, gửi thư, nhận tiền, quà và chế độ quản lý học sinh trường giáo dưỡng theo quy định của Luật thi hành án hình sự.

Theo Nghị định này, chế độ chăm sóc, quản lý học sinh trường giáo dưỡng thực hiện theo quy định tại các Điều 25 Nghị định số 142/2003/NĐ-CP ngày 24/11/2003; quy định tại các khoản 17, 18, 19, 20, điểm 1 khoản 21, khoản 23 Điều 1 Nghị định số 66/2009/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2003/NĐ-CP và quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 118/2010/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng./.

Kinh tế đô thị cuối tuần