Quy hoạch cây xanh phải gắn liền với quy hoạch đô thị

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tại Hội thảo về đổi mới phương thức quản lý và phát triển cây xanh đô thị Việt Nam, do Hiệp hội Công viên cây xanh Việt Nam vừa tổ chức, nhiều chuyên gia cho rằng, sự phát triển đô thị nhanh chóng hiện nay đã vượt quá mức kiểm soát của chính quyền đô thị.

Các công trình công cộng, công trình hạ tầng ngày càng gia tăng dẫn đến môi trường bị phá huỷ, cây xanh và không gian công cộng bị thu hẹp. Các ý kiến tham luận đã đưa ra nhiều vấn đề về thực trạng công tác quản lý cũng như phát triển công viên, cây xanh trong đô thị hiện nay nhất là việc quy hoạch cây xanh trong đô thị cần phải gắn liền với việc quy hoạch đô thị xây dựng đô thị bền vững. Đồng thời nâng cao ý thức của người dân trong việc quản lý, bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường sống.