Quy hoạch điện lực đồng bộ hóa với quy hoạch chung xây dựng thủ đô

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quy hoạch điện lực phải được đồng bộ hóa với quy hoạch chung xây dựng thủ đô. Đây là...

Kinhtedothi - Quy hoạch điện lực phải được đồng bộ hóa với quy hoạch chung xây dựng thủ đô. Đây là nội dung  Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND về quy chế quản lý phát triển điện lực trên địa bàn thành phố Hà Nội vừa được UBND TP vừa ban hành.

Cụ thể, đối với những công trình đường dây và trạm biến áp từ cấp điện áp 110kV trở lên đã có trong quy hoạch chung và trong quy hoạch phát triển điện lực nhưng chưa thống nhất về vị trí, hướng tuyến đường dây và phương án xây dựng thì thực hiện như sau: Vị trí, hướng tuyến, quỹ đất xây dựng tuân theo quy hoạch chung xây dựng Thủ đô. Trong trường hợp thực tế chưa đủ các điều kiện để thực hiện như quy hoạch chung xây dựng thủ đô, chủ đầu tư lập phương án thực hiện theo thực tế để đảm bảo cung cấp điện kịp thời cho thành phố. Sở Quy hoạch kiến trúc là cơ quan có trách nhiệm tiếp nhận phương án thực hiện của chủ đầu tư và chủ trì xem xét, báo cáo UBND TP. Phương án xây dựng, quy mô, công suất các trạm biến áp và đường dây tải điện, tiến độ đưa vào vận hành, phương thức đấu nối thực hiện theo quy hoạch phát triển điện lực.

 
Quy hoạch điện lực đồng bộ hóa với quy hoạch chung xây dựng thủ đô - Ảnh 1
Ảnh minh họa.
Đối với các trạm biến áp từ cấp điện áp 110kV trở lên có trong quy hoạch phát triển điện lực nhưng chưa có trong quy hoạch chung xây dựng thủ đô, trước khi thực hiện đầu tư, chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo UBND TP qua Sở Quy hoạch kiến trúc để được bổ sung, cụ thể hóa trong các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chung, quy hoạch chung đô thị vệ tinh, quy hoạch chi tiết.

Đối với các trạm biến áp có trong quy hoạch chung xây dựng thủ đô mà chưa có trong quy hoạch phát triển điện lực, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, báo cáo UBND TP để báo cáo cơ quan có thẩm quyền hoặc bổ sung vào quy hoạch giai đoạn tiếp theo thẩm quyền.

UBND TP giao Sở Công Thương là cơ quan tham mưu giúp UBND TP quản lý nhà nước về quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn thành phố, xác nhận sự phù hợp của công trình điện với quy hoạch phát triển điện lực thành phố theo quy định, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện đầu tư phát triển điện lực theo quy định của pháp luật. Đồng thời phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, thị xã và chủ đầu tư công trình điện xây dựng kế hoạch thu hồi đất và giải phóng mặt bằng hàng năm cho các công trình điện tư 110kV trở lên trên địa bàn thành phố, trình UBND thành phố phê duyệt.

Sở Quy hoạch Kiến trúc là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và trình duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền việc thỏa thuận địa điểm xây dựng trạm biến áp, hướng tuyến đường dây điện, quy hoạch tổng mặt bằng các trạm biến áp từ cấp điện áp 110kV trở lên trên toàn địa bàn thành phố và các tuyến điện có điện áp 6kV-35kV nằm trong phạm vi đô thị trung tâm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần