Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Sóc Sơn

Chia sẻ

KTĐT - UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 3914/QĐ-UBND, phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Sóc Sơn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, quy hoạch nhằm xây dựng huyện Sóc Sơn thành đô thị vệ tinh ở phía Bắc Thành phố. Phát triển đô thị Sóc Sơn trở thành đô thị dịch vụ gắn với bảo tồn khu vực núi Sóc, đô thị vệ tinh cửa ngõ Bắc thành phố Hà Nội, khai thác tiềm năng cảng hàng không quốc tế Nội Bài, tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Hà Nội - Quảng Ninh, Quốc lộ 3 liên kết Hà Nội với các tỉnh Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp ven đô; từng bước hình thành các khu công nghiệp, khu du lịch, dịch vụ, đô thị sinh thái kết hợp với hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ. Phát triển các lĩnh vực văn hoá, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.
 
 
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Sóc Sơn - Ảnh 1
 

Về kinh tế, tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm khoảng 18,5%; Cơ cấu giá trị sản xuất trên địa bàn đến năm 2020: công nghiệp và xây dựng 80%, dịch vụ 19%, nông nghiệp 1%; Thu nhập bình quân đầu người đạt trên mức bình quân của Thành phố vào năm 2020.

 
Theo quy hoạch, quy mô dân số năm 2020 đạt khoảng 345.117 người. Xây dựng cơ cấu lao động phù hợp với yêu cầu chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ; Phát triển cơ sở hạ tầng xã hội về văn hoá - giáo dục - y tế đáp ứng được nhu cầu đời sống; Xây dựng các cơ sở vui chơi giải trí và văn hoá thể thao mới nhằm thu hút khách du lịch trên địa bàn và các địa bàn lân cận.

Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hợp lý gắn kết trong tổng thể kết cấu hạ tầng Thành phố; Tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu của đô thị vệ tinh. Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hợp lý và hiện đại, tạo nên mạng lưới hoàn chỉnh, liên hoàn, liên kết giữa các phương thức vận tải giữa đô thị và nông thôn vào năm 2030.