DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở cơ quan tư pháp trên địa bàn Hà Nội

24-12-2015 21:40
Kinhtedothi - Chiều 24/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, tập thể UBND TP đã họp thảo luận, xem  xét, thông qua Đồ án quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc các cơ quan tư pháp TP Hà Nội; Quy chế phối hợp công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (TT&TT). Theo thống kê, trên địa bàn TP Hà Nội hiện có 93 trụ sở làm việc của các cơ quan tư pháp gồm Tòa án, Viện kiểm sát, Thi hành án dân sự cấp TP và 30 quận huyện. Theo định hướng Đồ án quy hoạch đến năm 2030 sẽ có 111 trụ sở, trong đó có 18 địa điểm dự trữ phát triển nhằm đảm bảo hệ thống trụ sở tư pháp đồng bộ hiện đại, đáp ứng yêu cầu Cải cách Tư pháp.  Sau khi nghe ý kiến của các sở, ngành, các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung kết luận, Đồ án quy hoạch được chuẩn bị công phu, cơ bản đáp ứng yêu cầu của Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp TP. Tuy nhiên Chủ tịch TP cho rằng, tuổi thọ công trình trụ sở phải đạt chất lượng 30 năm mới sửa chữa. Do vậy, đề nghị Ban soạn thảo đề án, thống nhất chủ trương xây dựng trụ sở các cơ quan tư pháp TP Hà Nội đến 2030 và tầm nhìn đến 2050. 
Kinhtedothi - Chiều 24/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, tập thể UBND TP đã họp thảo luận, xem  xét, thông qua Đồ án quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc các cơ quan tư pháp TP Hà Nội; Quy chế phối hợp công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (TT&TT).

Theo thống kê, trên địa bàn TP Hà Nội hiện có 93 trụ sở làm việc của các cơ quan tư pháp gồm Tòa án, Viện kiểm sát, Thi hành án dân sự cấp TP và 30 quận huyện. Theo định hướng Đồ án quy hoạch đến năm 2030 sẽ có 111 trụ sở, trong đó có 18 địa điểm dự trữ phát triển nhằm đảm bảo hệ thống trụ sở tư pháp đồng bộ hiện đại, đáp ứng yêu cầu Cải cách Tư pháp. 

Sau khi nghe ý kiến của các sở, ngành, các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung kết luận, Đồ án quy hoạch được chuẩn bị công phu, cơ bản đáp ứng yêu cầu của Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp TP. Tuy nhiên Chủ tịch TP cho rằng, tuổi thọ công trình trụ sở phải đạt chất lượng 30 năm mới sửa chữa. Do vậy, đề nghị Ban soạn thảo đề án, thống nhất chủ trương xây dựng trụ sở các cơ quan tư pháp TP Hà Nội đến 2030 và tầm nhìn đến 2050. 
Chủ tịch UBND  TP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại phiên họp chiều 24/12
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại phiên họp chiều 24/12
Chủ tịch TP đặc biệt lưu ý, về kiến trúc công trình, phải mang tính đặc thù, thể hiện sự uy nghiêm của cơ quan công quyền Nhà nước, lại bảo đảm tính hiện đại, đạt quy chuẩn để sau này triển khai nhất thể từ TP đến quận, huyện. Về mô hình và công năng sử dụng, Ban đề án cần làm việc cụ thể với các đơn vị sử dụng (xác định trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của từng lĩnh vực, ngành) để khái toán cho phù hợp, bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định Nhà nước. 

Chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung đề nghị đơn vị tư vấn cần phối hợp với các cơ quan tư pháp T.Ư xác định, thống nhất quy mô, kiến trúc trụ sở làm việc đảm bảo quy chuẩn; áp dụng mô hình cụm cơ quan và xây dựng kho vật chứng khu vực. Đồng thời, giao các sở: Kế hoạch và đầu tư, Tài chính trên cơ sở quy định của Luật Thủ đô, tham mưu cho UBND TP đề xuất Chính phủ cơ chế ủy quyền cho TP về đầu tư công, nhằm đẩy nhanh tiến độ trong thực hiện đầu tư xây dựng trụ sở làm việc các cơ quan tư pháp trên địa bàn TP.

Về Quy chế phối hợp công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực  TT&TT trên địa bàn, Chủ tịch TP nhất trí cao về sự cần thiết ban hành Quy chế này để nâng cao vai trò quản lý Nhà nước trong lĩnh vực quản lý thông tin truyền thông, đáp ứng  nhu cầu phát triển và hội nhập của TP, trên cơ sở đảm bảo phù hợp với các văn bản pháp luật mới trong lĩnh vực này của Nhà nước. 

Chủ tịch UBND TP đề nghị các sở, ngành tham mưu nên bổ sung quy định cụ thể, chặt chẽ hơn các lĩnh vực, trách nhiệm phối hợp của các ngành và làm rõ chế tài xử lý trách nhiệm của các đơn vị trong thực hiện quy chế phối hợp. Đề nghị Sở TT&TT bổ sung quy định về điều khoản thi hành, nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan trong phối hợp thực hiện quy chế theo chức năng nhiệm vụ của mình.
TAG: