Quý I/2019, kinh tế huyện Gia Lâm tăng trưởng 10,54%

Nam Bắc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 8/4, Ban thường vụ Huyện ủy Gia Lâm tổ chức hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lâm khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quý I và bàn các nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019.

Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Lê Anh Quân phát biểu tại hội nghị

Quý I năm 2019, kinh tế của huyện Gia Lâm được duy trì ổn định và tăng trưởng khá; giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu do huyện quản lý tăng 10,54%, cao hơn mức tăng so với cùng kỳ năm trước.
Huyện ủy, UBND huyện Gia Lâm đã hoàn thiện quy trình, thủ tục và hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); rà soát và đánh giá tiêu chí NTM nâng cao tại 20 xã, đến nay có 11 xã đạt từ 10 tiêu chí trở lên. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, rộng khắp. Các chính sách xã hội, phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, giải quyết việc làm, giảm nghèo… được thực hiện tốt.
Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 được thực hiện công khai, công bằng, dân chủ, đúng luật. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện nghiêm túc; công tác tổ chức cán bộ được củng cố kiện toàn kịp thời; kết nạp đảng viên mới được quan tâm thực hiện có hiệu quả.
Về phương hướng nhiệm vụ trong năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lâm thống nhất mục tiêu: Chủ động huy động mọi nguồn lực để đầu tư khai thác tiềm năng và lợi thế để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ - du lịch; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự xã hội; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị.
Toàn huyện tiếp tục hoàn thiện và triển khai phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 6 xã (Dương Quang, Kim Sơn, Lệ Chi, Phù Đổng, Trung Mầu, Văn Đức); tiếp tục lãnh dạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả, thắng lợi chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; 8 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy, trọng tâm là 6 Chương trình công tác toàn khóa của Huyện ủy với 3 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần