Quý I/2022, thu ngân sách quận Bắc Từ Liêm đạt hơn 297 tỷ đồng

Hà Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quý I/2022, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm một số ngành chủ yếu ước đạt 12.708 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt 297,3 tỷ đồng, đạt 19,3% dự toán TP giao.

Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Vũ Hà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Vũ Hà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ngày 31/3, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức hội nghị lần thứ 18.

Theo đó, trong công tác xây dựng Đảng 3 tháng đầu năm 2022, Ban Thường vụ Quận ủy đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, giới thiệu cán bộ ứng cử đối với 36 trường hợp, bảo đảm đúng quy trình, nghiêm túc, chất lượng. Thực hiện công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, quận đã kết nạp 32 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Quý I/2022, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn một số ngành chủ yếu ước đạt 12.708 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt 297,3 tỷ đồng, đạt 19,3% dự toán TP giao; đáp ứng đầy đủ các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, quốc phòng - an ninh, các nhu cầu về an sinh xã hội và bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19. Sự nghiệp văn hóa xã hội được đẩy mạnh; an sinh xã hội được bảo đảm; duy trì thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công, bảo trợ xã hội, các đối tượng chính sách xã hội. Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ liên quan đế công tác lao động, việc làm, bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, tệ nạn xã hội… được thực hiện chu đáo, kịp thời. Công tác giải phóng mặt bằng, công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, trật tự xây dựng, trật tự giao thông, trật tự đô thị. Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được quan tâm chỉ đạo thường xuyên.

Ban Thường vụ Quận ủy xây dựng dự thảo nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản. Công tác quản lý, quy hoạch, quản lý đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn quận giai đoạn 2022 - 2025. Duy trì thự hiện tốt công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính; công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Quận Bắc Từ Liêm khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Quyết định số 2200-QĐ/TU của Thành ủy về "Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn TP Hà Nội".
Quận Bắc Từ Liêm khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Quyết định số 2200-QĐ/TU của Thành ủy về "Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn TP Hà Nội".

9 tháng cuối năm 2022, Ban Thường vụ Quận ủy Bắc Từ Liêm xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là hướng dẫn rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; 2021 - 2026; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031; xây dựng phương án điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ đợt 1/2022. Chủ động theo dõi, nắm tình hình, chỉ đạo triển khai thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND TP thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Chủ động bố trí các nguồn lực và thực hiện các giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch.

Chỉ đạo triển khai quyết liệt kế hoạch thu ngân sách, kế hoạch đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng năm 2022. Đẩy nhanh các dự án chậm tiến độ; đôn đốc khởi công, giải ngân, quyết toán các dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng theo tiến độ, kế hoạch đề ra. Tập trung giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của thành phố và quận, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất để tăng thu ngân sách…

Nhân dịp này, quận Bắc Từ Liêm đã khen thưởng 18 tập thể, 20 cá nhân có thành tích trong thực hiện Quyết định số 2200-QĐ/TU của Thành ủy về "Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn TP Hà Nội".