Quy trình 6Đ khi bầu cử Quốc hội và HĐND

Tiểu ban Văn bản pháp luật và Thông tin tuyên truyền
Chia sẻ

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra từ 7h-19h ngày Chủ nhật 23/5/2021.