Ra mắt bộ sách về Bác Hồ với văn nghệ sỹ

Chia sẻ

Kinhtedothi - Sáng nay (22/10), Nhà xuất bản Hội Nhà văn tổ chức lễ ra mắt bộ sách “Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ, văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh”.

Bộ sách “Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ, văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh” gồm 11 tập, với 4 phần chính: phần 1 “ Hồ Chí Minh trong trái tim văn nghệ sĩ Việt Nam”, phần 2 “Hồ Chí Minh trong trái tim văn nghệ sĩ thế giới”, phần 3 “Hồ Chí Minh - Tư tưởng và tác phẩm văn học nghệ thuật”, phần 4 “Tác phẩm văn học nghệ thuật về Hồ Chí Minh”.

Đây là bộ sách được sưu tầm, tuyển chọn từ nguồn tư liệu khá phong phú các tác phẩm văn học, nghệ thuật viết về Bác cả trong và ngoài nước, các sáng tác của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các sáng tác của văn nghệ sĩ trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 
Bộ sách "Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ, văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh”.
Bộ sách "Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ, văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh”.
Đây là công trình tập hợp đầy đủ nhất các tác phẩm văn học nghệ thuật viết về Hồ Chí Minh và các tác phẩm văn học nghệ thuật của Bác (bao gồm: Nhật kí trong tù, thơ Chữ Hán, thơ chúc Tết, các tác phẩm văn xuôi ngắn).

Nhà thơ Trần Quang Quý - Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn, cho biết: “Bộ sách cũng nhằm hướng đến công chúng cả nước, đặc biệt là các cán bộ chiến sĩ vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo nhằm thấy được truyền thống cách mạng, vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà văn hóa, lãnh tụ cách mạng kiệt xuất trong chỉ đạo đường lối văn hóa văn nghệ Việt Nam cũng như động viên đội ngũ những nhà sáng tác văn nghệ đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước”.

Trước đó, vào ngày 15/9/2010, 3 tập sách xuất bản đầu tiên (tập 1, 2, 3) đã được gửi tặng cho các đơn vị bộ đội biên phòng, hải quân, Hội Phật giáo Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh, các thư viện, trường học trong cả nước. Ba tập sách này đã được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng thưởng Tác phẩm văn học nghệ thuật xuất sắc trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.