Rà soát, bố trí sân chơi cho học sinh

Trung Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND thực hiện quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường với 5 nhiệm vụ.

Cụ thể, gồm: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật; đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên, cộng tác viên; tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội; tăng cường cơ sở vật chất và bảo đảm thiết chế tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong trường học.

Một trong những nhiệm vụ cấp thiết đối với các đơn vị là rà soát lại việc bố trí, sử dụng sân chơi, các công trình văn hóa, thể thao cho học sinh trong nhà trường và tại địa phương; phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở hiện có; xã hội hóa nguồn lực để nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh; xây dựng cơ chế phối hợp nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao trong và ngoài nhà trường.

Kế hoạch nêu rõ những yêu cầu cụ thể đối với từng cấp học, trong đó cấp học mầm non thực hiện tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục; cấp học phổ thông thực hiện nội dung dạy học các môn đạo đức, giáo dục công dân trong chương trình, sách giáo khoa hiện hành trên cơ sở rà soát, tinh giản những nội dung khó, trùng lặp; giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp chú trọng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống, lòng tự hào dân tộc...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần