Rà soát, đảm bảo hoàn thành việc giao đất dịch vụ

Trần Hà
Chia sẻ

Kinhtedothi - Thành ủy Hà Nội vừa có Thông báo số 1359 truyền đạt kết luận Hội nghị giao ban Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND TP với lãnh đạo quận, huyện, thị xã Quý I năm 2018. Trong đó nhấn mạnh, với mục tiêu hoàn thành việc giao đất ở, đất dịch vụ trước ngày 30/9/2018; không làm phát sinh khiếu nại, khiếu kiện của các hộ dân, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ TP tới cơ sở tập trung giải quyết dứt điểm vấn đề đất dịch vụ cho dân, coi đây là nhiệm vụ cấp bách.

Thành ủy yêu cầu tăng cường rà soát các quy hoạch, chính sách và đối tượng thuộc tiêu chuẩn được giao đất dịch vụ để bảo đảm việc giao đất dịch vụ thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Ưu tiên bố trí đủ nguồn vốn, tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, phục vụ kịp thời nhiệm vụ giao đất dịch vụ. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn TP cấp, đồng thời tăng cường đấu giá đất để có kinh phí đầu tư hạ tầng các khu đất dịch vụ.

Các quận, huyện phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành giải quyết dứt điểm từng phần việc, nhóm việc khi thực hiện giao đất dịch vụ. Việc bàn giao đất dịch vụ cho người dân phải thực hiện càng sớm càng tốt. Tập trung rà soát, đảm bảo việc giao đất dịch vụ công khai, chính xác, đúng quy định, tránh gây khiếu kiện phức tạp trong Nhân dân. Đồng thời, tổ chức giao đất ngay đối với các khu đã cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật cho các trường hợp đủ điều kiện. Đồng thời, công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách, quy định của TP về thực hiện giao đất dịch vụ, tạo sự đồng thuận của Nhân dân; khuyến khích và tạo cơ chế để người dân tự nguyện nhận tiền thay bằng giao đất dịch vụ đối với các địa phương thiếu quỹ đất…