Rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội ban hành văn bản đề nghị giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã báo cáo công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất, pháp điển văn bản quy phạm pháp luật.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật; pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật để thực hiện Hiến pháp 2013, bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, kịp thời phát hiện để sửa đổi, bổ sung, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo môi trường đầu tư kinh doanh an toàn, thuận lợi, báo cáo Bộ Tư pháp và UBND Thành phố trước ngày 30/8/2015.

Tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật; pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật; kịp thời phát hiện, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền sủa đổi, bổ sung các quy định để hoàn thiện thể chế về các công tác nêu trên.

Trước đó, ngày 30/7/2015 của Văn phòng Chính phủ có 
công văn yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư về báo cáo công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất, pháp điển văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp.