Rà soát, quan tâm đến các dự án luật

Phương Nguyên
Chia sẻ

Kinhtedothi - Chiều 17/7, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với các địa phương, điểm cầu chủ trì tại Bộ Tư pháp.

 Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, điểm cầu chủ trì tại Bộ Tư pháp.
Hoàn thành 116/161 nhiệm vụ được giao
Báo cáo sơ kết tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, công tác chỉ đạo điều hành của Bộ, ngành Tư pháp tiếp tục đổi mới theo phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” của Chính phủ, bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các địa phương.

Bộ Tư pháp đã hoàn thành 116/161 nhiệm vụ chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, không có nhiệm vụ quá hạn; đã cắt giảm 49/94 điều kiện kinh doanh; chỉ số cải cách hành chính tăng 2 bậc, xếp thứ 4/19 bộ, ngành; xếp thứ 3/19 bộ, ngành về ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử…

Về công tác xây dựng pháp luật, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu cho biết, các bộ, ngành địa phương tiếp tục coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, đã trình Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh chương trình năm 2018, thông qua 7 luật và cho ý kiến 8 dự luật khác. Các bộ, ngành đã xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 449 văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), các địa phương đã ban hành 1.272 VBQPPL cấp tỉnh, 923 VBQPPL cấp huyện, 5.600 VBQPPL cấp xã.

Về thẩm định, Bộ Tư pháp đã thẩm định 141 dự thảo, 24 đề nghị xây dựng VBQPPL, tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ thẩm định trên 380 dự thảo, các Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp đã thẩm định 3.000 dự thảo…

Để thực hiện công tác tư pháp 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đã đưa ra 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 5 nhóm giải pháp chủ yếu, trong đó có nhóm nhiệm vụ về tiếp tục tham mưu, giúp Chính phủ tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng pháp luật; thực hiện tốt công tác tổ chức thi hành pháp luật, triển khai kịp thời các Luật, Nghị quyết của Quốc hội mới được ban hành; tiếp tục mở rộng và triển khai đồng bộ, hiệu quả Phần mềm đăng lý, quản lý hộ tịch…
Tăng cường phối hợp trong xây dựng pháp luật

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Nội chính T.Ư Phạm Gia Túc khẳng định, Bộ Tư pháp đã quan tâm đến công tác xây dựng, thi hành pháp luật và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ông đề nghị, hai cơ quan tiếp tục phối hợp trong công tác xây dựng pháp luật, tăng cường trao đổi thông tin để công tác phòng chống tham nhũng, công tác tư pháp tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực.

Phát biểu kết luận, ngoài việc biểu dương những kết quả đạt được, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, bất cập trong chất lượng xây dựng pháp luật khi số văn bản chưa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chấp nhận tăng lên, trong đó có nguyên nhân từ trách nhiệm thẩm định của bộ, ngành Tư pháp. Đồng thời phê bình một số lĩnh vực của ngành chưa thực sự chuyển biến, chưa có trọng tâm, trọng điểm; quan hệ phối hợp công tác giữa các đơn vị thuộc Bộ, với các bộ, ngành chưa chặt chẽ…

Nhằm khắc phục những hạn chế, giải đáp những vướng mắc trong phạm vi quản lý của bộ, ngành, Bộ trưởng Lê Thành Long yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ, các tổ chức pháp chế rà soát lại chương trình công tác theo kế hoạch để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, chất lượng. Bên cạnh đó, pháp chế các bộ, ngành cần thực sự quan tâm đến các dự án luật được giao chủ trì.

Ngoài ra, Bộ trưởng Lê Thành Long yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm để chấn chỉnh kịp thời, bảo đảm quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hoạt động của bộ, ngành Tư pháp. Tư pháp địa phương lưu ý giải quyết giấy tờ hộ tịch cho người dân di cư tự do ở các địa phương vùng biên…