Rà soát quy hoạch các khu, cụm, điểm công nghiệp làng nghề

Thùy Anh
Chia sẻ

Kinhtedothi - Sở Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) Hà Nội đề xuất UBND TP giao Sở Công Thương phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND các quận, huyện, thị xã rà soát quy hoạch các khu, cụm, điểm công nghiệp làng nghề; bố trí địa cho các cơ sở, hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại các làng nghề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng di chuyển vào các khu, cụm, điểm công nghiệp làng nghề tập trung…

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3990/UBND-ĐT, về thực hiện nhiệm vụ rà soát, đánh giá phân loại mức độ ô nhiễm môi trường tại các làng nghề trên địa bàn TP.
 Các hộ dân làng nghề Triều Khúc, huyện Thanh Trì.
Trong đó, Sở TN&MT Hà Nội đề xuất UBND TP giao Sở Công Thương phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND các quận, huyện, thị xã rà soát quy hoạch các khu, cụm, điểm công nghiệp làng nghề; bố trí địa điểm và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở, hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại các làng nghề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ảnh hưởng xấu đến cộng đồng di chuyển vào các khu, cụm, điểm công nghiệp làng nghề tập trung có hạ tầng đồng bộ, đảm bảo khi sản xuất các nguồn ô nhiễm được thu gom, xử lý tập trung đạt quy chuẩn môi trường…
Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ, UBND các cấp xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các địa phương, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện áp dụng khoa học công nghệ sạch và xử lý ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, cây trồng nhằm giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí.
Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, giới thiệu, phổ biến công nghệ xử lý nước thải, rác thải, khí thải phù hợp với điều kiện làng nghề; chủ trì, phối hợp với các địa phương nghiên cứu đưa các thiết bị, công nghệ sản xuất sạch hơn, thân thiện với môi trường vào quá trình sản xuất tại các làng nghề nhằm hạn chế tối đa các ô nhiễm phát sinh trong quá trình sản xuất…
Sở Kế hoạch-Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành xây dựng cơ chế chính sách kêu gọi thu hút đầu tư theo hình thức xã hội hóa trong lĩnh vực xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề trên địa bàn TP. Đẩy mạnh kêu gọi xã hội hóa xử lý ô nhiễm môi trường tại các làng nghề…
Sở Tài chính bố trí kinh phí từ nguồn chi sự nghiệp môi trường để hỗ trợ cho công tác xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố theo mô hình xã hội hóa, đảm bảo phù hợp cho các nhà đầu tư.
Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan trong quản lý việc thu gom vận chuyển, tái chế và xử lý chất thải rắn phát sinh từ hoạt động của các cơ sở trong làng nghề theo quy định hiện hành.
Công an TP Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát; phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo thẩm quyền; tham mưu, báo cáo UBND TP ban hành quy định và chế tài xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường làng nghề.
Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội công bố các thông tin về hiện trạng môi trường, công tác bảo vệ môi trường làng nghề trên các phương tiện thông tin, truyền thông của địa phương và trong các cuộc họp UBND TP, HĐND TP theo quy định.
UBND các quận, huyện, thị xã đôn đốc UBND cấp xã lập phương án bảo vệ môi trường làng nghề, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu bảo vệ môi trường theo phương án bảo vệ môi trường làng nghề đã được phê duyệt theo quy định…
Về việc trên, UBND TP Hà Nội đồng ý về chủ trương đề xuất của Sở TN&MT; đồng thời, giao các sở, ngành nêu trên và UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định.