Rà soát, thẩm định lại các trường chuẩn quốc gia

Chia sẻ

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội đã có Công văn 3122/VP-VX yêu cầu Sở GD&ĐT xử lý vấn đề báo nêu. Ngày 18/7, báo Kinh tế & Đô thị đã nhận được Công văn 6997/SGD&ĐT-KHTC của Sở GD&ĐT giải trình những vấn đề liên quan.

Báo Kinh tế & Đô thị số ra ngày 13/5 có đăng bài: "Nhiều trường buông lỏng tiêu chí... đạt chuẩn" phản ánh tình trạng nhiều trường đạt chuẩn quốc gia nhưng có nguy cơ "tuột chuẩn" vì nhiều tiêu chí không không đạt. Sau khi báo ra, UBND TP Hà Nội đã có Công văn 3122/VP-VX yêu cầu Sở GD&ĐT xử lý vấn đề báo nêu. Ngày 18/7, báo Kinh tế & Đô thị đã nhận được Công văn 6997/SGD&ĐT-KHTC của Sở GD&ĐT giải trình những vấn đề liên quan.

Công văn nêu rõ, dù có nhiều cố gắng nhưng một số trường còn gặp khó khăn trong việc duy trì, giữ vững và phát triển các tiêu chí của trường đạt chuẩn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, sĩ số học sinh… Trước vấn đề này, Sở sẽ yêu cầu các đơn vị hướng dẫn, chỉ đạo các trường rà soát, phân loại, lập kế hoạch giữ vững các tiêu chí đạt chuẩn và hoàn thành các tiêu chí chưa đạt để có giải pháp khắc phục. Về sĩ số học sinh, sẽ phân tuyến tuyển sinh, giãn lớp, xây thêm phòng học. Về cơ sở vật chất và trang thiết bị, nếu thiếu ít, nhà trường tự khắc phục, nếu thiếu nhiều, với dự án nhỏ thực hiện dưới một năm thì TP và các quận, huyện ưu tiên bố trí vốn để hoàn thành và kiểm tra, công nhận lại trong năm 2015. Các trường cần đầu tư dự án thực hiện trên một năm, các quận, huyện báo cáo TP xem xét. Về trường còn phòng học cấp 4, sẽ rà soát, cho thanh lý tháo dỡ các phòng học bán kiên cố, tạo cảnh quan…