Sacombank tạm hoãn Đại hội cổ đông đến cuối tháng 5

theo VOV
Chia sẻ Zalo

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Sacombank nêu rõ sẽ tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông vào ngày 26/5/2017.

 Sacombank dự kiến Đại hội đồng cổ đông vào ngày 26/5/2017.
Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa có thông báo về Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, tạm hoãn tổ chức đại hội đồng cổ đông như lịch dự kiến đã thông báo trước đó.
Cụ thể, ngày 13/3, Sacombank đã có thông báo về thời gian dự kiến tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 và 2016 vào ngày 28/4.

Tuy nhiên, với lý do công tác chuẩn bị về nhân sự Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2010 và một số nội dung tài liệu phục vụ đại hội chưa hoàn tất, nên tại phiên họp ngày 20/4 vừa qua, Hội đồng Quản trị Sacombank đã thống nhất tạm hoãn thời gian đại hội.
Sacombank cho biết, sẽ tích cực hoàn thành các công việc liên quan để tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông nói trên, dự kiến diễn ra vào ngày 26/5/2017