Sacombank: Triển khai dịch vụ mPOS

Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 6270/NHNN-TT cho phép Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) triển khai dịch vụ mPOS và thí điểm sử dụng hóa đơn thanh toán điện tử.

Theo đó, NHNN chấp thuận cho Sacombank triển khai cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ thông qua thiết bị kết nối với điện thoại di động (mPOS) và được thí điểm sử dụng hóa đơn thanh toán hàng hóa, dịch vụ dưới dạng chứng từ điện tử (hóa đơn thanh toán điện tử) để giao nhận với khách hàng khi triển khai cung ứng dịch vụ mPOS, cụ thể:

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Mẫu hóa đơn thanh toán điện tử phải đảm bảo có đủ các yếu tố như hóa đơn thanh toán bằng giấy trong giao dịch qua POS hiện nay, đảm bảo đúng quy định về chế độ chứng từ kế toán ngân hàng, về giao dịch điện tử và phù hợp với quy định của các tổ chức thẻ quốc tế;

Việc gửi hóa đơn thanh toán điện tử cho chủ thẻ qua địa chỉ thư điện tử hoặc/và số điện thoại di động của chủ thẻ phải đảm bảo có sự chấp thuận của chủ thẻ, phù hợp với quy định của pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân;

Thực hiện tạo lập, pháp hành, sử dụng và lưu trưc hóa đơn thanh toán điện tử theo quy định của pháp luật hiện hành về chứng từ điện tử và có trách nhiệm in ra giấy hoặc xuất trình hóa đơn thanh toán điện tử để phục vụ cho việc kiểm tra, đối chiếu giao dịch hoặc theo yêu cầu quản lý của các cơ quan có thẩm quyền.

Thời gian thực hiện thí điểm sử dụng hóa đơn thanh toán điện tử là 1 năm kể từ ngày được NHNN chấp thuận.

Trong quá trình triển khai dịch vụ mPOS và thí điểm sử dụng hóa đơn thanh toán điện tử, Sacombank phải thực hiện đầy đủ các nội dung như: Triển khai và thực hiện đầy đủ các quy trình nghiệp vụ, quy trình bảo đảm an toàn thông tin khách hàng, hệ thống kỹ thuật thông suốt; thực hiện các biện pháp phòng chống rủi ro và xử lý rủi ro nếu có phát sinh và các vấn đề khác theo quy định của pháp luật hiện hành; Quy định cụ thể, rõ ràng quyền hạn và trách nhiệm các bên liên quan trong quá trình giao dịch qua mPOS; Chịu hoàn toàn trách nhiệm về các rủi ro phát sinh (nếu có) trong quá trình triển khai cung ứng dịch vụ mPOS.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần