Sản lượng điện thương phẩm tăng hơn 26%

Chia sẻ

KTĐT - Theo Bộ Công Thương, sản lượng điện thương phẩm cung cấp cho các hộ dùng điện trong nước tháng 1/2010 ước đạt 6,46 tỷ kWh, tăng 26,2% so với cùng kỳ.

KTĐT - Theo Bộ Công Thương, sản lượng điện thương phẩm cung cấp cho các hộ dùng điện trong nước tháng 1/2010 ước đạt 6,46 tỷ kWh, tăng 26,2% so với cùng kỳ.

Cụ thể, điện dùng cho công nghiệp và xây dựng tăng 33,4% và chiếm tỷ trọng 51,2%; điện dùng cho khu vực thương nghiệp, khách sạn nhà hàng tăng 17,3%; điện dùng cho quản lý và tiêu dùng dân cư tăng 16,1% và chiếm tỷ trọng 38,62% so với cùng kỳ.

Như vậy, nhu cầu sử dụng điện tăng so với cùng kỳ bởi đây là thời điểm giáp Tết Canh Dần, trong khi tháng 1 năm trước rơi vào thời điểm Tết Nguyên đán Kỷ Sửu nên các hoạt động sản xuất, dịch vụ giảm. Cũng trong tháng 1, sản lượng điện sản xuất và mua ngoài ước đạt 7,03 tỷ kWh, tăng 32,2% so với cùng kỳ nhưng giảm gần 4% so với tháng trước (tháng 12/2009 đạt khoảng 7,3 tỷ kWh).