Sản xuất công nghiệp tăng 6,7%

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong tháng 5/2013 chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp cả nước tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2012; Tính chung 5 tháng qua, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước.

Một số ngành có chỉ số sản xuất tăng cao là: Sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 15,3%; sản xuất da 14,7%; sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy 12,7%; sản xuất đồ uống 11,8%...

Mặc dù sản xuất công nghiệp tăng mạnh nhưng việc tiêu thụ sản phẩm vẫn còn nhiều khó khăn, lượng hàng tồn kho vẫn còn lớn. Chỉ số tồn kho của các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,3% so với cùng cùng kỳ năm trước; Sản phẩm điện tử, máy vi tính và quang học tăng 46,8%; sản xuất đồ uống 32,9%; Giường, tủ, bàn ghế 32,2%; Kim loại tăng 26,6%; Thiết bị điện 26,3%; Hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 25,2%; Thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 16%.