Sang chiết gas: Phải đáp ứng bảy điều kiện

Chia sẻ

KTĐT - Trạm nạp LPG phải đáp ứng đủ bảy điều kiện trong đó có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký ngành nghề nạp LPG vào chai;

KTĐT - Trạm nạp LPG phải đáp ứng đủ bảy điều kiện trong đó có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký ngành nghề nạp LPG vào chai;

Chính phủ vừa có Nghị định quy định về hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và điều kiện để kinh doanh LPG trên thị trường. 

Theo đó trạm nạp LPG phải đáp ứng đủ bảy điều kiện trong đó có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký ngành nghề nạp LPG vào chai; địa điểm nạp LPG phù hợp quy hoạch và dự án; trạm nạp, thiết bị nạp... phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành; máy, thiết bị có độ yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động...