Sắp ban hành 25 Nghị định hướng dẫn các Luật mới

Chia sẻ

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định 1605/QĐ-TTg về danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành các Luật vừa được Quốc hội thông qua.

Theo đó, Chính phủ phân công các cơ quan chủ trì sau phối hợp với các Bộ, ngành liên quan ban hành 25 Nghị định hướng dẫn các Luật:

Bộ Nội vụ: Luật tổ chức Chính phủ 2015 và Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Luật thú y 2015.

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Luật tài nguyên, môi trường, biển và hải đảo 2015.

Bộ Tư pháp: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội: Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015.

Bộ Quốc phòng: Luật nghĩa vụ quân sự 2015.

Bộ Tài chính: Luật ngân sách nhà nước 2015.

Kinh tế đô thị cuối tuần