Sắp công bố bộ dữ liệu cho AI Việt

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo thông tin từ Bộ Thông tin & Truyền thông (TT-TT) danh mục bộ dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ được công bố vào Quý 2/2023.

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại hội nghị trực tuyến giao ban quản lý Nhà nước quý 1/2023, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ toàn trình đủ điều kiện hiện nay là 74,72% tăng 4,36% so với tháng 1/2023 (15 bộ, ngành và 55 tỉnh/thành phố đã công bố và gửi danh mục dịch vụ công đủ điều kiện lên mức độ toàn trình) và hướng đến mục tiêu 2023 là 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ toàn trình.

Ngoài ra, số bộ ngành, địa phương đã ban hành kiến trúc chính quyền điện tử 2.0 là 19/22 bộ ngành và 63/63 tỉnh/thành phố xây dựng, cập nhật kiến trúc 2.0. Tuy nhiên, mới chỉ có 4/22 bộ ngành, 62/63 địa phương đã ban hành nghị quyết, chương trình về chuyển đổi số (còn tỉnh Phú Yên). 100% số bộ ngành và địa phương đã kiện toàn, thành lập Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số; ban hành kế hoạch/đề án về chuyển đổi số. 

Cũng trong quý 1, tổng số giao dịch thực hiện thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) đạt hơn 111 triệu giao dịch tương ứng với khoảng 12,95% so với mục tiêu năm 2023 (đạt tối thiểu 860 triệu giao dịch qua NDXP); tổng số từ khi khai trương đến nay hơn 1,276 tỷ giao dịch.

Cổng dịch vụ công Quốc gia
Cổng dịch vụ công Quốc gia

Về Nền tảng học trực tuyến mở đại trà (MOOCs), Bộ TT- TT đã xây dựng Nền tảng học trực tuyến mở đại trà tại địa chỉ https://onetouch.mic.gov.vn (Nền tảng OneTouch) để phổ cập kỹ năng số cho mọi đối tượng, bao gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tổ công nghệ số cộng đồng và người dân nói chung; phổ cập kỹ năng số nâng cao theo hướng cá nhân hóa, đào tạo về kỹ năng, quyền và trách nhiệm của công dân số. Nền tảng được khai trương từ đầu tháng 4/2022, tính đến 21/2/2023 đã có hơn 17,5 triệu lượt truy cập vào nền tảng học trực tuyến mở đại trà OneTouch.

Hiện tại, Bộ TT-TT có tổng số thủ tục hành chính 262 thủ tục; số dịch vụ công là 274 và tỷ lệ thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ trực tuyến 31%. Thời gian tới, Bộ tiếp tục xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống văn bản điều hành và hệ thống dịch vụ công và một cửa điện tử.

Bộ TT-TT cũng đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2/2023 là xây dựng và công bố danh mục các bộ dữ liệu phục vụ AI để huy động các doanh nghiệp, cộng đồng nghiên cứu, đóng góp; Chỉ đạo xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số quốc gia. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần