Sáp nhập trường CĐ Sư phạm Trà Vinh vào trường ĐH Trà Vinh

Chia sẻ

KTĐT - Trường ĐH Trà Vinh được thành lập ngày 19/6/2006 theo Quyết định số 141/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp trường CĐ Cộng đồng Trà Vinh.

KTĐT - Trường ĐH Trà Vinh được thành lập ngày 19/6/2006 theo Quyết định số 141/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp trường CĐ Cộng đồng Trà Vinh.

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý sáp nhập trường Cao đẳng (CĐ) Sư phạm Trà Vinh vào trường Đại học (ĐH) Trà Vinh.

Trường ĐH Trà Vinh được thành lập ngày 19/6/2006 theo Quyết định số 141/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp trường CĐ Cộng đồng Trà Vinh.

Theo thông tin từ trường ĐH Trà Vinh, tổng số cán bộ giảng viên và nhân viên đang làm việc tại trường là 346 người, trong đó có 2 tiến sĩ và 76 thạc sĩ. Trường có 59 phòng học, 2 thư viện, 13 phòng thí nghiệm, 39 phòng học chức năng (phòng dạy nhạc, học, nhà đa chức năng TDTT, xưởng thực hành)

Năm học 2010, trường Đại học Trà Vinh tuyển sinh 3.795 chỉ tiêu (trong đó 2.070 chỉ tiêu ĐH, 1.725 chỉ tiêu CĐ). Ngoài ra, còn có dự kiến 100 chỉ tiêu dự bị ĐH (khối A, B, C) dành cho thí sinh là người dân tộc Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ.

Kinh tế đô thị cuối tuần