Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp tiếp tục chậm

Chia sẻ

KTĐT - Theo Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp (DN), từ đầu năm đến nay, cả nước chỉ sắp xếp được 16 DN, trong đó cổ phần hóa (CPH) 10 DN.

Như vậy, tiến độ tái cơ cấu DNNN, trong đó có CPH chưa đạt kế hoạch. Một trong những lý do khiến quá trình CPH diễn ra chậm, là không ít DN sau khi xử lý tài chính và xác định lại giá trị DN theo quy định tại Nghị định 59/2011, thì giá trị thực tế của DN thấp hơn các khoản nợ phải trả, trong khi chưa có hướng dẫn cụ thể cho xử lý những trường hợp này. Tại phiên họp Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển DN diễn ra gần đây, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh - Trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu các cấp quản lý cần ưu tiên xây dựng, ban hành cơ chế nhằm tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện phương án tái cơ cấu DNNN.