Sau ngày 31/12, chủ xe phải trả phí dán thẻ thu phí không dừng

Khải Hòa/GTHN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi các Sở Giao thông vận tải; Cục Quản lý đường bộ I, II, III, IV; Công ty TNHH thu phí tự động VETC; Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam tăng cường thực hiện tuyên truyền, dán thẻ đầu cuối thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về việc triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng tại Văn bản số 8544/VPCP-CN ngày 22/11/2021, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các Sở Giao thông vận tải phối hợp, tăng cường thực hiện tuyên truyền, dán thẻ đầu cuối thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ; tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo việc tuyên truyền đến cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh về việc gắn và sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng để lưu thông qua các trạm thu phí, trong đó đề nghị cán bộ, công chức các cơ quan Nhà nước gương mẫu thực hiện.
 Sau ngày 31/12/2021, chủ xe phải trả phí dán thẻ thu phí không dừng.
Tiếp tục phối hợp với Hiệp hội vận tải địa phương, Công ty TNHH thu phí tự động VETC, Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam và các đơn vị truyền thông tuyên truyền đến các doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện về việc dán thẻ và sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng để lưu thông qua các trạm thu phí.
Tổng cục Đường bộ yêu cầu các Nhà đầu tư BOT, Công ty TNHH thu phí tự động VETC, Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam tăng cường công tác tuyên truyền về việc gắn và sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng để lưu thông qua các trạm thu phí; bố trí đội ngũ tuyên truyền và gắn thẻ phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, chủ phương tiện sử dụng dịch vụ.
Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát giao thông phụ trách địa bàn, khu vực để thực hiện công tác điều tiết giao thông, xử phạt nghiêm các trường hợp người điều khiển phương tiện không đủ điều kiện đi vào làn thu phí không dừng gây cản trở giao thông.
Các Cục Quản lý đường bộ đôn đốc, chỉ đạo các nhà đầu tư, nhà cung cấp dịch vụ trong việc tuyên truyền, phân luồng điều tiết giao thông; phối hợp với các lực lượng chức năng xử phạt nghiêm các trường hợp người điều khiển phương tiện không đủ điều kiện đi vào làn thu phí không dừng gây cản trở giao thông.
Theo Tổng cục Đường bộ, thực hiện Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg ngày 17/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng và Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 7/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai và tăng cường sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng, đến nay, đã có 112 trạm thu phí trên toàn quốc đưa vào vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng và đảm bảo chủ phương tiện chỉ cần sử dụng 1 thẻ đầu cuối để lưu thông qua tất cả trạm thu phí có lắp đặt hệ thống thu phí không dừng. Chủ phương tiện không phải trả chi phí gắn thẻ đầu cuối cho lần lắp đặt đầu tiên trước ngày 31/12/2021, sau ngày này chủ phương tiện phải trả chi phí gắn thẻ cho nhà cung cấp dịch vụ thu phí.
Việc đưa vào vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng với số lượng lớn các trạm thu phí trên toàn quốc đã tạo điều kiện cho các chủ phương tiện có gắn thẻ đầu cuối lưu thông thuận lợi qua các trạm thu phí, đặc biệt khi triển khai thí điểm một số tuyến cao tốc chỉ áp dụng hình thức thu phí điện tử không dừng.