Sau quyết định kỷ luật, Bộ Văn hóa ban hành quyết định thôi chức vụ Hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam với ông Lê Văn Sửu

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng ký Quyết định số 2277/QĐ-BVHTTDL về việc cho thôi chức Hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam đối với ông Lê Văn Sửu.

Theo đó, ông Lê Văn Sửu sẽ thôi giữ chức Hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, để làm công tác chuyên môn từ 20/8/2021. Ông Lê Văn Sửu có trách nhiệm bàn giao các công việc, hồ sơ, tài liệu theo chức trách nhiệm được giao trước ngày 20/8/2021.

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam có trách nhiệm phân công nhiệm vụ đối với ông Lê Văn Sửu đảm bảo phù hợp với chức danh nghề nghiệp và yêu cầu vị trí việc làm.
 Thôi chức vụ Hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam đối với ông Lê Văn Sửu. Ảnh: Internet.

Trước đó, ông Lê Văn Sửu bị tố cáo với nhiều hành vi vi phạm như nhận khống số tiền vượt giờ, không tổ chức Hội nghị công chức, viên chức. Tháng 2/2021, Thanh tra Bộ VHTT&DL có quyết định kỷ luật ông Lê Văn Sửu, hình thức khiển trách trong vòng 1 năm do để xảy ra sai phạm trong công tác chỉ đạo điều hành, nhận tiền thanh toán vượt giờ quy định. Thanh tra Bộ xác minh nội dung tố cáo không tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức các năm 2014, 2015, 2016 là đúng sự thật. Việc này ghi phạm quy định của Nghị định 04/2015/NĐ-CP.

Ngoài ra, ông Lê Văn Sửu còn bị tố cáo về việc ông thường xuyên đi công tác, đi họp nhưng vẫn trục lợi thanh toán tiền vượt giờ đến hàng trăm tiết. Cụ thể, năm học 2016-2017, số tiết vượt giờ thực tế của ông Lê Văn Sửu là 67,5 tiết. Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế đã tính số giờ giảng dạy và thanh toán tiền vượt giờ 175,5 tiết, vượt so với thực tế 108 tiết. Ông Lê Văn Sửu đã nhận số tiền vượt giờ. Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xác minh là tố cáo đúng.

Ông Lê Văn Sửu còn bị tố cáo với các nội dung như khoa Đồ họa làm mất điểm môn Marketing khiến sinh viên không thể tốt nghiệp, làm thất thoát nhiều tài liệu quý, đặc biệt là những tài liệu viết tay. Tuy nhiên, Thanh tra Bộ VHTT&DL đã kết luận nội dung tố cáo đó chưa đủ cơ sở.

Để xảy ra các sai phạm trong công tác chỉ đạo điều hành và nhận tiền thanh toán vượt giờ quy định, ông Lê Văn Sửu đã bị kỷ luật với hình thức Khiển trách. Thời gian thi hành kỷ luật là 12 tháng.
Tháng 8/2021, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng ký Quyết định số 2277/QĐ-BVHTTDL về việc cho thôi chức Hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam đối với ông Lê Văn Sửu.