SCIC dự kiến bán vốn tại 281 doanh nghiệp

Chia sẻ

KTĐT - Năm 2011, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) dự kiến sẽ bán vốn tại 281 doanh nghiệp với mục tiêu bán hết vốn tại 170 doanh nghiệp.

KTĐT - Năm 2011, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) dự kiến sẽ bán vốn tại 281 doanh nghiệp với mục tiêu bán hết vốn tại 170 doanh nghiệp.

Báo cáo tại hội nghị tổng kết công tác năm 2010, triển khai kế hoạch công tác năm 2011, SCIC cho biết, tổng doanh thu năm 2010 của SCIC ước đạt khoảng 2.753 tỷ đồng, vượt 46% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế ước đạt 2.445 tỷ đồng, vượt 40% kế hoạch, tăng hơn 30% so với năm trước 2009.

Báo cáo của SCIC đánh giá: trong năm 2010, nền kinh tế vĩ mô có những biến động bất lợi nhưng nguồn vốn Nhà nước giao cho Tổng công ty vẫn tiếp tục tăng trưởng. Hiệu quả vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp đạt kết quả khả quan thể hiện ở nguồn thu cổ tức của SCIC tăng.

Năm 2010, SCIC đã thực hiện bán vốn nhà nước tại 106 doanh nghiệp (trong đó bán toàn bộ vốn nhà nước tại 97 doanh nghiệp), giá trị theo sổ kế toán là 278 tỷ đồng, thực tế thu về 642 tỷ đồng, đạt tỷ lệ trung bình 2,31 lần so với mệnh giá.

Tại hội nghị, ông Lại Văn Đạo, Tổng giám đốc SCIC cho biết, năm 2011 Tổng công ty sẽ tiếp tục đẩy nhanh công tác bán vốn; dự kiến triển khai bán vốn tại 281 doanh nghiệp với mục tiêu bán hết vốn tại 170 doanh nghiệp.

Đồng thời, SCIC cũng sẽ đẩy mạnh công tác đầu tư theo các hình thức đa dạng, đầu tư tài chính và đầu tư dự án. Trong đầu tư dự án có thể lựa chọn đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp; ưu tiên những dự án/ngành/lĩnh vực trọng điểm theo chỉ đạo của Chính phủ.

Tính đến thời điểm 31/12/2010, SCIC đã tiếp nhận vốn Nhà nước tại 932 doanh nghiệp, bán vốn thành công tại 442 doanh nghiệp (trong đó bán toàn bộ vốn nhà nước tại 399 doanh nghiệp), giá trị sổ sách là 984 tỷ đồng, thực tế thu về là 2.209 tỷ đồng, đạt tỷ lệ trung bình 2,25 lần so với mệnh giá.

Hiện tại, tổng số các doanh nghiệp thuộc danh mục của SCIC là 538 doanh nghiệp.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần