Sẽ ban hành các quy định khuyến khích tái sử dụng nước thải

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để phát triển kinh tế bền vững, tránh tình trạng sử dụng lãng phí tài nguyên nước đang có xu hướng suy giảm, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định về quản lý chất thải và phế liệu; trong đó đề xuất khuyến khích việc tái sử dụng nước thải theo quy định của pháp luật.

Theo dự thảo Bộ Tài nguyên và Môi trường, nước thải phải được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi xả thải ra môi trường đồng thời phải được quản lý thông qua các hoạt động giảm thiểu, thu gom và xử lý.

Trên cơ sở đó, các tổ chức, hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh nước thải phải đóng phí bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Về việc thu gom, xử lý nước thải, dự thảo quy định: Các điểm phát sinh nước thải đều phải được đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải. Đô thị, khu dân cư tập trung phải có hệ thống thu gom, xử lý nước thải tách biệt với hệ thống thoát nước mưa.

 
Đầu tư xử lý nước thải tại khu công nghiệp Lễ Môn, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: TTXVN)
Đầu tư xử lý nước thải tại khu công nghiệp Lễ Môn, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: TTXVN)
Nước thải khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, làng nghề phải được thu gom, xử lý trước khi đổ ra điểm đấu nối vào hệ thống thoát nước thải. Nước thải phát sinh tại cơ sở không có hệ thống xử lý nước thải, hoặc không xử lý được tại chỗ phải được thu gom và chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định của pháp luật…

Dự thảo cũng nêu rõ, các dự án xây dựng khu đô thị, khu dân cư tập trung, tòa nhà Văn phòng phải xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Bên cạnh đó, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung. Trường hợp bố trí riêng hệ thống thoát nước mưa thì không phải đưa nước mưa chảy tràn vào xử lý tại hệ thống xử lý nước thải.

Để hiện thực hóa các quy định trên, hệ thống xử lý nước thải phải bảo đảm các yêu cầu như: Có quy trình công nghệ phù hợp với loại hình nước thải cần xử lý; đủ công suất xử lý nước thải phù hợp với khối lượng nước thải phát sinh; xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quy mô xả thải lớn và có nguy cơ tác hại đến môi trường phải tổ chức quan trắc môi trường nước thải tự động và chuyển số liệu cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 
Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại phiên họp ngày 23/6/2014 của Kỳ họp thứ 7. Đây là công cụ pháp lý quan trọng nhằm giữ gìn, bảo vệ môi trường phục vụ cho phát triển bền vững, bảo đảm quyền được sống trong môi trường trong lành của toàn thể nhân dân theo tinh thần Hiến pháp năm 2013.

Nghị định quy định về quản lý chất thải và phế liệu (gồm 10 chương, 60 điều) được xây dựng nhằm cụ thể hóa các chế định đưa ra tại Luật bảo vệ môi trường theo hướng quy định rõ ràng, đảm bảo tính khả thi và được ban hành kịp thời điểm có hiệu lực của Luật bảo vệ môi trường.

Luật bảo vệ môi trường năm 2014 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2015.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần