DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Sẽ bổ sung chức danh hàm cho thư ký của Bộ trưởng, Bí thư Tỉnh ủy

Công Thọ
03-11-2016 09:11
“Chức danh thư ký của Bộ trưởng, Thứ trưởng và Bí thư Tỉnh ủy không có trong Luật cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ sẽ kết hợp để nghiên cứu bổ sung trình với chức danh hàm”, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nói.
Tin liên quan
  • Đại biểu Quốc hội: “Tỉnh nào cũng muốn có sân bay, cảng biển” Đại biểu Quốc hội: “Tỉnh nào cũng muốn có sân bay, cảng biển”
Tại phiên thảo luận về kinh tế xã hội trên nghị trường chiều 2/11, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân giải trình trước Quốc hội về việc quy định và xây dựng chế độ bổ nhiệm hàm.
 Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân
Bộ trưởng cho biết, triển khai thực hiện Nghị quyết số 87 ngày 28/11/2014 của Quốc hội chất vấn tại kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khóa XIII và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giao cho Bộ Nội vụ chủ trì, nghiên cứu và đề xuất các phương án liên quan đến việc bổ nhiệm chức danh hàm đối với cán bộ công chức. Bộ Nội vụ đã hoàn thành việc nghiên cứu các quy định bổ nhiệm cấp hàm trong hệ thống các chức danh, chức vụ ở các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Sau khi nghiên cứu, trao đổi, thảo luận Bộ Nội vụ đã có tờ trình ngày 8/10/2015 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc nghiên cứu đề xuất về chức danh hàm đối với cán bộ, công chức. Sau đó, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 8922 ngày 29/10/2015 của Văn phòng Chính phủ giao cho Bộ Nội vụ tiếp tục hoàn chỉnh đề án theo hướng xác định rõ về thể thức văn bản quy định của pháp luật là ban hành chế độ bổ nhiệm hàm bằng nghị định của Chính phủ hay quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Vì trong Luật cán bộ, công chức không có chức danh hàm nên đây là hình thức khó khăn cho việc ban hành nghị định. Đến ngày 19/7/2016 Bộ Nội vụ đã có Báo cáo số 3431 gửi cho Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về việc bổ nhiệm chức danh hàm.

Đến ngày 11/8 Văn phòng Chính phủ có công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình giao cho Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương để xây dựng dự thảo nghị định về vấn đề này và xin ý kiến Bộ Chính trị.

Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu vấn đề này, theo ý kiến đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ có trình với Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu để sau khi hoàn chỉnh việc bổ sung hai quyết định 67, 68 về công tác cán bộ của Đảng trước, sẽ phối hợp chặt chẽ việc xây dựng chức danh hàm.

“Cũng như hiện nay, chức danh thư ký của Bộ trưởng, Thứ trưởng và Bí thư Tỉnh ủy không có trong Luật cán bộ, công chức, viên chức, chúng tôi sẽ kết hợp để nghiên cứu bổ sung trình với chức danh hàm”, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nói.