Sẽ đưa giáo dục ATGT vào chương trình chính khóa

Chia sẻ

Kinhtedothi - Xây dựng lộ trình đưa giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông vào chương trình đào tạo chính khóa tại các cấp học phổ thông từ sau năm 2015.

Đây là một trong những nội dung của Chương trình phối hợp tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học giai đoạn 2013-2018 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban an toàn giao thông quốc gia.

Theo Chương trình, Ủy ban an toàn giao thông quốc gia sẽ chủ trì, tổ chức thí điểm các lớp phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Giao thông đường bộ cho học sinh lớp 12 và cấp chứng chỉ ATGT cho học sinh khi hoàn thành khóa học.

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Nghiên cứu, đề xuất xây dựng lộ trình đưa chứng chỉ về ATGT trở thành một trong các chứng nhận đủ tiêu chuẩn và cho phép miễn thi phần lỹ thuyết khi dự thi nhận giấy phép lái xe mô tô...

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức về an toàn giao thông trong trường học; triển khai chương trình giảng dạy về ATGT tại các trường sư phạm; rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chương trình, nội dung tài liệu về ATGT trong chương trình chính khóa của các cấp học đảm bảo nội dung, đủ thời lượng và phù hợp với lứa tuổi đưa vào giảng dạy chính khóa từ sau năm 2015.

Cùng với đó, chỉ đạo các cơ sở giáo dục lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT vào các hoạt động ngoại khóa cho HSSV. Chỉ đạo các sở Giáo dục và Đào tạo thành lập Ban ATGT cấp sở. Chỉ đạo các trường học phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em tự giác chấp hành Luật Giao thông; vận động học sinh thực hiện các hành vi văn hóa khi tham gia giao thông. Đặc biệt, đưa nội dung giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm đối với các cơ sở giáo dục...

Chương trình nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hình thành văn hóa giao thông, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông trong học sinh, sinh viên; góp phần hạn chế, đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông và giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên.