Sẽ giảm 1/3 thời gian cho phép thành lập hội

Chia sẻ

KTĐT - Theo Nghị quyết 54/NQ-CP, thủ tục cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh, phạm vi hoạt động trong tỉnh được giảm thời hạn giải quyết từ 90 ngày xuống còn 30 ngày làm việc, tức là giảm 1/3 thời gian so với quy định trước đây.

KTĐT - Theo Nghị quyết 54/NQ-CP, thủ tục cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh, phạm vi hoạt động trong tỉnh được giảm thời hạn giải quyết từ 90 ngày xuống còn 30 ngày làm việc, tức là giảm 1/3 thời gian so với quy định trước đây.

Lý giải về phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên, theo Cục Kiểm soát thủ tục hành chính-Văn phòng Chính phủ, thời gian giải quyết trong 90 ngày như trước đây là quá dài, mặt khác do ngay trong thành phần hồ sơ đã bổ sung yêu cầu phải có ý kiến của cơ quan quản lý ngành nên thời hạn giải quyết việc cho phép thành lập hội càng không cần phải kéo dài như vậy.

Để đảm bảo việc giảm thời hạn giải quyết thủ tục cho phép thành lập hội được khả thi, tại Nghị quyết 54/NQ-CP, Chính phủ cũng yêu cầu rằng trong thành phần hồ sơ sẽ bỏ quy định phải có dự kiến phương hướng hoạt động của hội. Bởi các hoạt động của hội đều được thực hiện và quy định rõ trong điều lệ và theo quy định của pháp luật. Do đó quy định này mang tính hình thức mà không cần thiết.

Cũng nhằm áp dụng thủ tục thống nhất trong phạm vi cả nước và tránh việc áp dụng một cách tùy nghi gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức trong quá trình thành lập hội, Chính phủ yêu cầu bổ sung quy định về Mẫu đơn xin thành lập hội; Điều lệ mẫu; Mẫu danh sách thành viên.

Ngoài ra, giảm thời gian xin gia hạn tổ chức đại hội từ 90 ngày xuống 45 ngày làm việc. Bởi theo phân tích của Cục kiểm soát thủ tục hành chính thì khi đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét cho phép thành lập hội thì hội đã có đầy đủ các tiêu trí và điều kiện để hoạt động. Dó đó không thể để kéo dài quá lâu việc tổ chức đại hội như hiện nay, trừ trường hợp khách quan bất khả kháng.

Kinh tế đô thị cuối tuần