Sẽ hình thành bộ thủ tục đầu tư thống nhất cả nước

Chia sẻ

Kinhtedothi - Việc sửa đổi Luật Đầu tư, cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư là việc làm cấp thiết để tăng cường năng lực cạnh tranh của môi trường đầu tư kinh doanh Việt Nam, đảm bảo Việt Nam có chính sách về đầu tư đủ sức hấp dẫn, thủ tục đầu tư thuận lợi, thông thoáng, minh bạch.

Với tư cách là thành viên Ban cải cách quy định hành chính liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính, ngày 20/8, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức Hội thảo với chủ đề "Giải pháp cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư."

Tại hội thảo, ông Phạm Gia Túc, Phó Chủ tịch VCCI, Trưởng Ban 1 cho biết Ban đã thực hiện nghiên cứu, tiếp thu và đánh giá quy trình thủ tục hành chính thực hiện dự án đầu tư tiến tới chuẩn hóa quy định đầu tư, hình thành bộ thủ tục đầu tư thống nhất cả nước. Tránh tình trạng dòng vốn đầu tư vào các địa phương phụ thuộc vào thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư mà dòng vốn đầu tư chỉ khác nhau do vị trí địa lý, hạ tầng, lợi thế vùng

Hội thảo được tổ chức nhằm tiếp thu và đánh giá quy trình thủ tục hành chính thực hiện dự án đầu tư, hướng tới mục tiêu cắt giảm thủ tục, giảm chi phí trực tiếp cho doanh nghiệp góp phần tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa và nền kinh tế.

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Tại hội thảo, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI nhấn mạnh, dưới tác động của Luật Đầu tư và các văn bản, chính sách thì đầu tư trong và ngoài nước đã có bước phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên sau 8 năm vận hành, Luật Đầu tư cùng với các văn bản liên quan đến đầu tư đã bộc lộ nhiều bất cập, không phù hợp với thực tiễn, nhiều quy định chồng chéo, văn bản hướng dẫn không đồng bộ dẫn đến việc các địa phương khác nhau thì trình tự đầu tư khác nhau.

Theo khảo sát của các doanh nghiệp, quy định về thủ tục đầu tư và thủ tục liên quan đến đầu tư xây dựng là một trong những điểm yếu cản trở môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam. Thực tế, trong tương quan trên thế giới và khu vực ASEAN thì môi trường đầu tư kinh doanh đang giảm cạnh tranh trong ưu tiên lựa chọn của nhà đầu tư. Vì vậy, việc sửa đổi Luật Đầu tư, cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư là việc làm cấp thiết để tăng cường năng lực cạnh tranh của môi trường đầu tư kinh doanh Việt Nam, đảm bảo Việt Nam có chính sách về đầu tư đủ sức hấp dẫn, thủ tục đầu tư thuận lợi, thông thoáng, minh bạch.

Ông Nguyễn Hùng Huế, Phó Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp khẳng định, kết quả của cải cách thủ tục hành chính đã có tác động tích cực đối với xã hội, gỡ bỏ những rào cản về thủ tục hành chính đối với môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Cũng tại hội thảo, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Trưởng ban phụ trách, Ban Pháp chế, VCCI đã nêu lên những đánh giá của doanh nghiệp về thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư. Theo đó, khó khăn nhất vẫn tập trung vào thủ tục đất đai, đầu tư và xây dựng. Những bất cập của hệ thống quy định pháp luật về thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư dẫn đến việc các địa phương khác nhau hiểu khác nhau và thực hiện khác nhau trong thu hút đầu tư.