Sẽ khống chế mức phí “hoa hồng” xăng, dầu

Chia sẻ

KTĐT - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện Dự thảo thông tư hướng dẫn cơ chế hình thành, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn xăng, dầu của Bộ Tài chính thay thế Thông tư 234/2009.

Theo đó, thù lao đại lý vẫn sẽ theo cơ chế tự thỏa thuận như cũ nhưng Bộ Tài chính dự kiến khống chế mức "trần" thù lao này không được vượt quá 50% chi phí kinh doanh. 
 
Liên quan tới Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu, Bộ Tài chính đã đưa ra một kịch bản trích lập, sử dụng Quỹ minh bạch hơn. Đặc biệt, về số dư, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối phải có trách nhiệm tính lãi suất Quỹ theo lãi suất ngân hàng thương mại, kỳ hạn một tháng.