Sẽ loại trừ các hình thức cưỡng bức lao động

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo Tổng thống Thein Sein, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và chính phủ Myanmar đã thực thi một chiến lược chung nhằm xóa bỏ hoàn toàn tình trạng cưỡng bức lao động tại Myanmar vào năm 2015.

Ngày 1/5, Tổng thống Myanmar Thein Sein đã có bài phát biểu nhân Ngày Quốc tế Lao động (1/5), nhấn mạnh tầm quan trọng của việc loại trừ tất cả hình thức cưỡng bức lao động để nâng cao tính dân chủ, bình đẳng và tự do tại Myanmar.

Theo Tổng thống Thein Sein, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và chính phủ Myanmar đã thực thi một chiến lược chung nhằm xóa bỏ hoàn toàn tình trạng cưỡng bức lao động tại Myanmar vào năm 2015.

Ông Thein Sein cho biết Myanmar đang thực hiện nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo và phát triển nông thôn theo 8 chương trình làm việc, đồng thời kêu gọi tăng cường nỗ lực nhằm hiện thực hóa mục tiêu trên bằng việc đảm bảo thu hút nhanh chóng nguồn vồn đầu tư trong và ngoài nước.

Tổng thống Thein Sein nêu rõ trong bối cảnh các nhà máy, khu công nghiệp, các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như các doanh nghiệp địa phương đang tăng lên nhanh chóng, thị trường lao động có thể tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cũng như nâng cao trình độ của người lao động.

Chính phủ Myanmar đang tập trung đảm bảo quyền lợi cho người lao động dựa trên công bằng xã hội, vì thế chính phủ cho phép thành lập các tổ chức lao động độc lập nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động cũng như thúc đẩy quan hệ giữa những người lao động cũng như giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Tổng thống Thein Sein kêu gọi tất cả người lao động, người sử dụng lao động và các tổ chức liên quan cùng hợp tác với chính phủ nhằm xây dựng một quốc gia dân chủ, hiện đại và phát triển./.