Sẽ lùi thời hạn thuế của Vinashin

Chia sẻ

KTĐT - Bộ Tài chính cho biết, Bộ đang tính các phương án gia hạn thuế đối với các khoản lãi phát sinh từ năm 2010 của khoản vay 600 triệu USD nguồn trái phiếu quốc tế của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy VN (Vinashin).

Theo đó, Vinashin được gia hạn nộp thuế đối với thuế nhà thầu, gồm VAT và thu nhập doanh nghiệp tiền lãi phát sinh từ năm 2010 của khoản vay 600 triệu USD do Ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse làm đầu mối thu xếp vốn cho vay. Tuy nhiên, Chính phủ yêu cầu việc gia hạn thuế hàng năm được thực hiện khi Vinashin nộp đủ số thuế đã gia hạn của năm trước. Do đó, Bộ Tài chính đang đề nghị Tổng cục Hải quan xây dựng phương án gia hạn thuế cho Vinashin theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.