Siết chặt quản lý công bố thông tin của công ty đại chúng

Chia sẻ

Kinhtedothi - Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết sẽ tăng cường giám sát việc tuân thủ nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin của công ty đại chúng và các đối tượng là cổ đông nội bộ công ty đại chúng.

Việc tăng cường giám sát là nhằm công khai, minh bạch trong hoạt động của thị trường chứng khoán (TTCK) và đảm bảo thực thi kịp thời các quy định xử phạt vi phạm hành chính mới được ban hành.

Theo đánh giá của UBCKNN, trong thời gian qua, Uỷ ban đã chỉ đạo các Sở giao dịch chứng khoán giám sát thường xuyên tình hình thực hiện chế độ báo cáo và nghĩa vụ công bố thông tin của tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch; giao dịch cổ đông lớn, cổ đông sáng lập, cổ đông nội bộ và người có liên quan. Đồng thời, giám sát nội dung công bố thông tin về tình hình quản trị công ty; Giám sát việc lập trang thông tin điện tử (website) và việc thực hiện công bố thông tin trên website; Thường xuyên nhắc nhở và đưa vào xử lý các hình thức vi phạm theo quy định nhằm cải thiện hoạt động công bố thông tin của các tổ chức niêm yết... Tuy nhiên, số lượng tổ chức niêm yết bị phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính về công bố thông tin vẫn xảy ra.
Siết chặt quản lý công bố thông tin của công ty đại chúng - Ảnh 1
 
Do vậy, để ngăn chặn tình trạng này, UBCKNN đã có văn bản số 1026/2014/UBCKNN-CV yêu cầu các công ty đại chúng tuân thủ chặt chẽ nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin theo quy định pháp luật về chứng khoán và TTCK.  Trong đó, nhấn mạnh các công ty thực hiện công bố thông tin chính xác, kịp thời về các loại thông tin phải công bố, đảm bảo công bố thông tin đầy đủ qua các phương tiện và hình thức theo quy định; Khi công bố thông tin phải đồng thời báo cáo UBCKNN về nội dung thông tin công bố.

Ngoài ra, UBCKNN yêu cầu các công ty đại chúng phổ biến tới cổ đông nội bộ và yêu cầu cổ đông nội bộ tuân thủ nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin khi thực hiện giao dịch chứng khoán. Theo đó, tổ chức, cá nhân, nhóm người có liên quan nắm giữ từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng phải báo cáo về sở hữu cho công ty đại chúng, UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán (trường hợp là tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch) trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày trở thành hoặc không còn là cổ đông lớn...

Cũng theo UBCKNN, với các cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc/Giám đốc, Phó Tổng giám đốc/Phó Giám đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng... của công ty đại chúng, người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của các đối tượng này khi dự kiến giao dịch cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu của tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch kể cả trường hợp chuyển nhượng không thông qua hệ thống giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán (cho hoặc được cho, tặng hoặc được tặng, thừa kế, chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng cổ phiếu/quyền mua cổ phiếu phát hành thêm…) phải báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán...

Theo Nghị định số 108/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-11-2013, đã nâng mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về công bố thông tin.

Các trường hợp công ty đại chúng không tuân thủ nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin có thể sẽ bị phạt tiền lên đến 100 triệu đồng; đối với các cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, nhà đầu tư nội bộ và người có liên quan là tổ chức có thể bị phạt tiền đến 150 triệu đồng và nếu là cá nhân vi phạm thì có thể bị phạt tiền đến 75 triệu đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần