Siết chặt quản lý với doanh nghiệp Nhà nước

Chia sẻ

KTĐT - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 99/2012 phân công, phân cấp quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu với doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) và vốn Nhà nước đầu tư vào DN.

Theo đó, Nhà nước đầu tư vốn, tài sản vào DN hoạt động trong những ngành, lĩnh vực, khâu then chốt, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội và quốc phòng, an ninh, làm nòng cốt để kinh tế Nhà nước thực hiện được vai trò chủ đạo, điều tiết nền kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô...

Chính phủ là cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất, thống nhất quản lý và thực hiện chức năng sở hữu đối với DNNN và vốn Nhà nước đầu tư vào DN. Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh sẽ thực hiện giám sát, kiểm tra thường xuyên và thanh tra việc chấp hành pháp luật; quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn;...Nghị định có hiệu lực từ ngày 30/12/2012.