Siết công tác kiểm dịch, cấp giấy chứng nhận kiểm dịch

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo các sở ngành liên quan chấn chỉnh công tác kiểm dịch, cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển trong nước.

UBND thành phố nhận được công văn của Bộ NN& PTNT về việc chấn chỉnh công tác kiểm dịch, cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển trong nước.

Cụ thể, để bảo đảm công tác kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định, Bộ NN& PTNT đề nghị UBND  tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Sở NN& PTNT: Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển lưu thông trong nước theo quy định tại các Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 8/3/2006 ban hành quy định về trình tự, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y; Quyết định số 49/2006/QĐ- BNN ngày 13/6/2006 quy định về đánh dấu gia súc vận chuyển trong nước, xuất khẩu và nhập khẩu; Quyết định số 70/2006/QĐ-BNN ngày 14/9/2006 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 49/2006/QĐ-BNN.
Hà Nội chấn chỉnh công tác kiểm dịch, cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật. Ảnh minh họa
Hà Nội chấn chỉnh công tác kiểm dịch, cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật. Ảnh minh họa
Đồng thời, tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất việc thực hiện công tác kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển lưu thông trong nước; giám sát chặt chẽ việc ủy quyền kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển lưu thông trong nước.

Nghiêm cấm việc cấp giấy chứng nhận kiểm dịch khống cho chủ hàng hoặc cấp giấy chứng nhận cho chủ hàng khi không trực tiếp kiểm tra và không rõ nguồn gốc, mục đích sử dụng; không thực hiện theo đúng trình tự, nội dung kiểm dịch.

Thực hiện việc thông báo cho cơ quan thú y địa phương nơi đến khi cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật để phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật và công khai trên các thông tin đại chúng; tổng hợp, báo cáo các trường hợp vi phạm.

Cùng với đó, chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan phối hợp với Sở NN& PTNT tăng cường các biện pháp kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lưu thông động vật, sản phẩm động vật. Ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan thú y theo quy định.

Giao Cục Thú y tổ chức thực hiện việc thanh tra, kiểm tra đột xuất công tác kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển lưu thông trong nước tại các địa phương trọng điểm.

Về việc trên, UBND thành phố giao Sở NN& PTNT chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ NN& PTNT, báo cáo UBND thành phố...