Sở TN&MT Hà Nội: Áp dụng nhiều biện pháp để hoàn thành cấp sổ đỏ

Trực Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Chỉ thị số 11, ngày 17/5/2016, của UBND TP Hà Nội, đến tháng 6/2017 phải cấp xong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) cho tổ chức cá nhân trên địa bàn.

Để hoàn thành mục tiêu trên, Sở TN&MT Hà Nội đã áp dụng nhiều biện pháp; vận dụng mọi cơ chế để hoàn thành mục tiêu đề ra…
Vận dụng linh hoạt nhiều biện pháp
Để thực hiện tốt chỉ thị nêu trên, Sở TN&MT đã vận dụng linh hoạt các văn bản của UBND TP cụ thể: Quyết định số 25/2014/QĐ - UBND ngày 20/6/2014 ban hành Quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND TP Hà Nội được Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao về đăng ký, cấp GCN, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đăng ký biến động về sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn. Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015, ban hành Quy định về đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Công nhận quyền sử dụng đất, cấp GCN, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đăng ký biến động về sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài. Chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở địa bàn TP Hà Nội.

Hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp sổ đỏ tại Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội. Ảnh: Công Hùng

Các văn bản nêu trên giống như những chiếc "gậy" để định hướng trong công tác cấp GCN. Đăng ký biến động về sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân... Chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở trên địa bàn TP Hà Nội.
Bên cạnh đó, Sở TN&MT đã vận dụng và ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương tổ chức thực hiện chủ trương chung của TP về tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, lập hồ sơ đăng ký, cấp GCN cho các thửa đất còn tồn đọng trên địa bàn.
Xắn tay vào việc
Thực hiện Quyết định 2102/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND TP Hà Nội, Sở TN&MT (cơ quan thường trực của tổ công tác theo Quyết định 2102) đã thành lập Tổ công tác liên ngành (TLN) để xử lý tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Thành phần gồm các cán bộ, chuyên viên của các Sở TN&MT, NN&PTNT, Tài chính, Xây dựng, QH - KT... TLN được chia thành 3 tổ, có trách nhiệm kiểm tra, làm việc với các quận, huyện, thị xã được phân công để rà soát, phân loại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các trường họp còn tồn đọng trong việc cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân. Ngoài ra, Sở TN&MT đã có các văn bản chỉ đạo và thường xuyên tổ chức làm việc với quận, huyện, thị xã, trong đó đề nghị các địa phương xây dựng kế hoạch theo từng tháng, quý cho các xã, phường, thị trấn trên địa bàn.
TLN đã triển khai làm việc với 30/30 quận, huyện, thị xã để tổng hợp, phân loại các trường hợp còn tồn đọng. Kết quả cho thấy, trên địa bàn TP còn hơn 146.879 trường hợp vướng mắc như lấn chiếm, tranh chấp khiếu kiện, không phù hợp quy hoạch... Trên cơ sở rà soát, phân loại, TLN đã đề xuất UBND TP tháo gỡ khó khăn, làm căn cứ để cấp GCN cho các trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc sử dụng đất phức tạp vì các nguyên nhân như lấn, chiếm, cấp trái thẩm quyền, chuyển mục đích sai quy định; tranh chấp, khiếu kiện, không phù hợp với quy hoạch... Trong thời gian tới, Sở TN&MT sẽ tiếp tục duy trì hoạt động 3 TLN để hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn trong việc công nhận quyền sử dụng đất, cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân tại khu vực dân cư. Phấn đấu đến hết tháng 6/2017 hoàn thành mục tiêu đã đề ra.
Tính lũy kế đến ngày 7/12/2016, toàn TP đã cấp được gần 1,45 triệu GCN, trong đó, đất ở trong hộ gia đình, cá nhân trong khu dân cư là hơn 1,29 triệu GCN. Đối với Dự án phát triển nhà ở (nhà ở thương mại, nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội) là 143.310 GCN, đạt 80,39%; Đất tổ chức: 13.308 GCN, đạt 69,14%; Đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa: 541.190 GCN, đạt 84,1%.