Sóc Sơn bố trí 2,9 tỷ đồng nâng cấp hệ thống thủy lợi sản xuất vụ Xuân

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Do quá tình sử dụng lâu dài cộng với diễn biến thời tiết bất thường trong năm 2017, nhiều hạng mục công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Sóc Sơn đã bị hư hỏng xuống cấp, ảnh hưởng tới khả năng đáp ứng yêu cầu sản xuất vụ Xuân năm 2018.

Hệ thống kênh mương tại huyện Sóc Sơn
Trước tình hình đó, UBND huyện Sóc Sơn đã có Công văn số 298/UBND-KT đề xuất UBND TP Hà Nội cho địa phương tiến hành xử lý cấp bách các hạng mục công trình thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng bằng nguồn ngân sách huyện phục vụ gieo cấy vụ Xuân cũng như công tác phòng chống thiên tai trong năm 2018. 
Nhận thấy việc nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục công trình thủy lợi cấp bách là rất cần thiết, do đó, trong khi chờ UBND TP bố trí nguồn vốn, UBND huyện Sóc Sơn đã chủ động hỗ trợ kinh phí việc nâng cấp, tu sửa các công trình thủy lợi cấp bách. Tổng kinh phí đã bố trí là 2,9 tỷ đồng, lấy từ nguồn kinh phí của UBND huyện và chuyển về Xí nghiệp Đầu tư phát triển thủy lợi Sóc Sơn (Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội) để triển khai thực hiện nhằm kịp thời phục vụ sản xuất vụ Xuân và công tác phòng chống thiên tai năm 2018. Đến nay, việc nâng cấp các hạng mục công trình thủy lợi đang được tích cực triển khai.