Sóc Sơn phấn đấu mỗi mét vuông rừng đều có người bảo vệ

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Năm 2019, huyện Sóc Sơn là địa phương để xảy ra số vụ cháy rừng và diện tích rừng bị thiệt hại lớn nhất TP Hà Nội. Để chủ động quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) năm 2020, UBND huyện Sóc Sơn vừa ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể để tổ chức triển khai.

 Một diện tích rừng nhìn từ trên cao tại huyện Sóc Sơn. Ảnh minh hoạ.
Theo đó, huyện Sóc Sơn đề nghị UBND các xã, thị trấn có rừng khẩn trương tiến hành kiểm tra, rà soát lập kế hoạch thực hiện giao khoán quản lý bảo vệ rừng năm 2020 theo đúng quy định. Đảm bảo không có diện tích rừng nào không có người trông coi, bảo vệ.
UBND các xã có rừng tiếp tục rà soát, đánh giá những tồn tại, bất cập về quy hoạch rừng, kiến nghị bóc tách trùng lấn quy hoạch rừng năm 2008. Tổng hợp đối với những diện tích đất lâm nghiệp, diện tích rừng chưa được giao; báo cáo UBND huyện chỉ đạo cho xây dựng kế hoạch giao đất lâm nghiệp, giao rừng trên nguyên tắc phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp, quy hoạch sử dụng đất và quỹ đất rừng hiện có của huyện, bảo đảm công khai, minh bạch, có sự tham gia của người dân địa phương, đúng theo quy định của pháp luật.
Các đơn vị chủ rừng trên địa bàn huyện Sóc Sơn có trách nhiệm xây dựng phương án quản lý rừng bền vững theo đúng quy định. Khuyến khích chủ rừng và hộ gia đình, cá nhân nhận khoán bảo vệ rừng xây dựng và thực hiện phương án quản lý rừng bền vững.
Đáng chú ý, trong công tác PCCCR, huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn có rừng, các chủ rừng trên địa bàn huyện phải lập và thực hiện phương án PCCCR. Đồng thời, huyện cũng khuyến khích các hộ gia đình, cá nhân nhận khoán bảo vệ rừng xây dựng và thực hiện phương án PCCCR trên diện tích rừng được giao bảo vệ.