Sóc Trăng: Thông qua Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Xuân Lương - Hồng Thắm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 27/4, HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa X tổ chức kỳ họp thứ 13 (chuyên đề). Tại kỳ họp này, các đại biểu đã thống nhất thông qua tờ trình của UBND tỉnh Sóc Trăng về Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại kỳ họp, lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban ngành đã trình bày các tờ trình, dự thảo nghị quyết để đại biểu HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến liên quan đến công tác quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2021; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023; bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng; hệ số điều chỉnh giá đất; giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia…

Các đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng thông qua Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh Xuân Lương
Các đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng thông qua Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh Xuân Lương

Kỳ họp thứ 13 đã thống nhất thông qua 8 nghị quyết. Cụ thể, gồm quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2021; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh; hủy danh mục dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với Dự án Cụm công nghiệp Xây Đá B mới tại khoản 1 Điều 1 và số thứ tự 2 Mục III Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND, ngày 10/5/2019 của HĐND tỉnh và bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, thống nhất thông qua nghị quyết về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương; giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương (vốn nước ngoài) giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; phân bổ, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Sóc Trăng: Thông qua Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 - Ảnh 1

Theo quy hoạch, mục tiêu phát triển đến năm 2030, tỉnh Sóc Trăng hướng đến từng bước thu hẹp và tiến kịp quá trình phát triển chung của cả nước, đưa Sóc Trăng trở thành một tỉnh phát triển khá của vùng ĐBSCL.

Xây dựng, phát triển tỉnh Sóc Trăng trở thành cửa ngõ xuất nhập khẩu hàng hóa qua cảng biển; trung tâm đầu mối về nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, logistics; là tỉnh có công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển, nông nghiệp hiện đại và bền vững.

Tầm nhìn đến năm 2050, Sóc Trăng là một trung tâm đầu mối lớn về hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu, dịch vụ logistics của vùng ĐBSCL; là cửa ngõ chính ra Biển Đông của các tỉnh trong vùng, đặc biệt là cực phát triển trung chuyển lớn trong hành lang kinh tế Đông Tây, với cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ – Sóc Trăng và Cảng biển nước sâu Trần Đề.

Phát biểu tại kỳ họp, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng, đề nghị UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai các nghị quyết vừa được thông qua, bảo đảm đúng trình tự, quy định của pháp luật. Khẩn trương hoàn tất hồ sơ trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được thông qua và tổ chức công bố, triển khai thực hiện quy hoạch theo quy định. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, kế hoạch vốn được giao năm 2023, nhất là giải ngân vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.