Sớm có phương án thu gom rác thải sinh hoạt trong ngày đạt 100% ở mọi khu vực

Linh Chi
Chia sẻ

Kinhtedothi-Đoàn giám sát đề nghị UBND TP chỉ đạo các sở Xây dựng, Tài chính, KH&ĐT; UBND các quận, huyện, đơn vị cung ứng dịch vụ duy trì VSMT khẩn trương xây dựng kế hoạch, phương án thực hiện thu gom rác thải sinh hoạt trong ngày đạt 100% ở mọi khu vực đô thị và nông thôn theo chỉ đạo tại Văn bản 302 ngày 18/4/2019 của UBND TP, tổng hợp báo cáo UBND TP xem xét, quyết định.

Sau đợt giám sát trực tiếp việc thực hiện quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại một số quận, huyện, đơn vị trên địa bàn, chiều 4/6, đoàn giám sát của Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội đã có buổi làm việc với các sở, ngành liên quan.
 Quang cảnh buổi làm việc
Theo đoàn giám sát, nhìn chung, công tác quản lý duy trì VSMT được thực hiện đồng bộ; công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt có chuyển biến tích cực. Trong đó, khối lượng công việc VSMT thực hiện bằng cơ giới trong thu gom rác thải, nhất là ở các quận tăng lên; chất lượng vệ sinh ở nhiều tuyến phố cao hơn…
Tuy nhiên, đoàn giám sát cho rằng, trong công tác này thực tế đang thể hiện không ít tồn tại. Nhất là trong việc xây dựng định mức, đơn giá, giá dịch vụ, lựa chọn nhà thầu và thực hiện thanh, quyết toán gói thầu trong lĩnh vực VSMT, đơn giá một số yếu tố đầu vào nguyên, nhiên vật liệu, nhân công... duy trì VSMT ban hành theo Quyết định 6841 ngày 13/12/2016 của UBND TP được áp dụng cho các gói thầu duy trì VSMT từ năm 2017 đến nay đã biến động tăng cao hơn nhưng chưa được sửa đổi bổ sung kịp thời.
Giá dịch vụ VSMT khu vực nông thôn quy định thu đồng đều 3.000 đồng/nhân khẩu theo báo cáo của các huyện là thấp và chưa đáp ứng đủ cân đối kinh phí chi trả cho công tác duy trì VSMT, chưa công bằng giữa các hộ dân ở vị trí ngõ trên 2m (đơn vị cung ứng thu gom trực tiếp) với các hộ ở vị trí ngõ dưới 2m (hộ dân phải tự tổ chức thu gom).
Đặc biệt, công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu cung ứng dịch vụ VSMT cũng được thực hiện chưa tốt, hồ sơ mời thầu không sát thực tế; nhiều gói thầu của quận, huyện có khối lượng đăng ký mời thầu thấp hơn khối lượng thực tế phải thực hiện, dẫn đến phát sinh khối lượng và kinh phí VSMT phải chi trả lớn hơn kinh phí VSMT đã đấu thầu; chưa có tiêu chí cụ thể về chất lượng duy trì VSMT.
Theo báo cáo của liên sở Xây dựng-Tài chính về việc rà soát khối lượng bổ sung các gói thầu dịch vụ công ích VSMT giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn TP, qua rà soát tổng hợp giá trị bổ sung kinh phí duy trì VSMT (giai đoạn 3 năm 10 tháng) của 22/26 đơn vị thì số kinh phí chênh lệch phải bổ sung là hơn 591 tỷ đồng. Liên sở đã báo cáo UBND TP và UBND TP đã chỉ đạo Thanh tra TP thực hiện thanh tra toàn diện các gói thầu, song đến thời điểm tháng 4/2019 chưa được UBND TP xem xét giải quyết.
 Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Nguyễn Nguyên Quân - Trưởng đoàn giám sát kết luận.
Từ những bất cập hiện nay, đoàn đề nghị UBND TP sớm giải quyết đề nghị của các quận, huyện về giá trị bổ sung kinh phí duy trì VSMT do phát sinh tăng khối lượng thu gom, khối lượng thu gom, vận chuyển rác thải so với hồ sơ mời thầu (giai đoạn 3 năm 10 tháng) đã được liên sở rà soát tổng hợp, báo cáo.
Đặc biệt, UBND TP cần chỉ đạo Sở Xây dựng, Tài chính, KH&ĐT, UBND các quận, huyện, đơn vị cung ứng dịch vụ duy trì VSMT trên địa bàn khẩn trương xây dựng kế hoạch, phương án thực hiện thu gom rác thải sinh hoạt trong ngày đạt 100% ở mọi khu vực đô thị và nông thôn theo chỉ đạo tại Văn bản 302 ngày 18/4/2019 của UBND TP, tổng hợp báo cáo UBND TP xem xét, quyết định.
Về phía các sở, ngành, Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Nguyễn Nguyên Quân đề nghị Sở Xây dựng tăng kiểm tra, giám sát các nhà thầu thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt; xử lý kịp thời hoặc kiến nghị UBND TP xử lý nghiêm các đơn vị không đáp ứng đầy đủ tiêu chí, yêu cầu gói thầu hoặc thường xuyên vi phạm.
Đặc biệt, Sở Quy hoạch-Kiến trúc khi lập các đồ án quy hoạch (QH) mới, rà soát các QH phân khu, chi tiết, QH các khu đô thị mới đã được phê duyệt cần tính toán đủ số lượng, diện tích quỹ đất, xác định rõ vị trí các điểm thu gom tập kết trung chuyển rác thải sinh hoạt, đảm bảo VSMT, bổ sung kịp thời vào QH.
Với những đơn vị duy trì VSMT, cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND TP về xây dựng phương án tổ chức sản xuất, thu gom, vận chuyển 100% rác thải trong ngày và công khai phương án sản xuất để người dân cùng thực hiện, giám sát.